Informatīvie ziņojumi

Lai nodrošinātu likumā noteikto sankciju efektīvu piemērošanu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs sagatavojis informatīvo ziņojumu, vēršot uzmanību uz normatīvo aktu nepilnībām, kuru dēļ sarežģītās administratīvā pārkāpuma lietās nav iespējams uzlikt administratīvo sodu par partiju finansēšanas un priekšvēlēšanu aģitācijas pārkāpumiem saistībā ar noilguma iestāšanos.

Uz nepieciešamību pagarināt administratīvā soda uzlikšanas termiņu par Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma pārkāpumiem ir norādījusi arī Eiropas Padomes Pretkorupcijas starpvalstu grupa (GRECO), kas Latvijai sniegusi attiecīgu rekomendāciju. GRECO eksperti uzskata, ka viena gada termiņš šādiem administratīvajiem pārkāpumiem ir pārāk īss, ņemot vērā dažu šādu pārkāpumu sarežģītību un grūtības to izmeklēšanā.

Lai novērstu normatīvo aktu nepilnības, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ierosināja pagarināt administratīvo sodu uzlikšanas termiņu, nosakot, ka noilgums par administratīvajiem pārkāpumiem partiju finansēšanas un priekšvēlēšanu aģitācijas jomā ir 18 mēneši no pārkāpuma izdarīšanas dienas, un vienlaikus saglabājot otru noilguma termiņa iestāšanās nosacījumu, kas tiek rēķināts no pārkāpuma atklāšanas dienas (četri mēneši).

Pēc tikšanās ar pārstāvjiem no Tieslietu ministrijas pastāvīgās darba grupas par Administratīvā procesa kodeksa grozījumiem, kā arī no citām institūcijām tika nolemts, ka ministrija izstrādās priekšlikumus administratīvā soda noilguma termiņa pagarināšanai ne tikai attiecībā uz partiju finansēšanas un priekšvēlēšanu aģitācijas pārkāpumiem, bet uz visiem administratīvajiem pārkāpumiem.

2010.gada 25.februārī Informatīvais ziņojums tika izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē, bet 28.maijā tika iesniegts zināšanai Ministru kabinetam.