Informatīvie ziņojumi

Ministru kabineta 2008.gada 29.janvāra sēdē ir pieņemts zināšanai Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja sagatavotais informatīvais ziņojums par ārzonās reģistrēto uzņēmumu darbības Latvijā tiesiskā regulējuma uzlabošanu, kurā tiek piedāvāti vairāki iespējamie risinājumi, lai novērstu ārzonās, zemu nodokļu un beznodokļu valstīs reģistrēto uzņēmumu izmantošanu nelikumīgās darbībās Latvijā.

Informatīvā ziņojuma mērķis ir identificēt galvenās problēmas un pamatot nepieciešamību pilnveidot tiesisko regulējumu kontroles veikšanai pār ārzonu, zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs vai teritorijās reģistrēto komercsabiedrību darbību Latvijā.

Informatīvajā ziņojumā tiek ierosināts atbilstoši starptautiskajai praksei Latvijas Republikas normatīvajos aktos definēt terminu "ārzona" un pārskatīt tajos ietveramos principus un kritērijus, saskaņā ar kuriem komercsabiedrības būtu atzīstamas par reģistrētām zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs vai teritorijās, kā arī pilnveidot normatīvajos aktos paredzēto atbildību par šādu sabiedrību vai to pārstāvju izdarītajiem pārkāpumiem.

Atbilstoši valdības nolemtajam, Finanšu ministrijai ir uzdots sagatavot un finanšu ministram līdz 2008.gada 1.decembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā informatīvos ziņojumus par iespējām pilnveidot normatīvos aktos.