Informatīvie ziņojumi

Ministru kabineta 2008.gada 22.aprīļa sēdē izskatīts Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja sagatavotais informatīvais ziņojums "Par finanšu kontroles nodrošināšanu valsts un pašvaldību iestādēs", kura mērķis ir informēt Ministru kabinetu par nepieciešamību izvērtēt iespējas uzlabot finanšu līdzekļu un mantas izlietošanas kontroli.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs sagatavojis Informatīvo ziņojumu, pamatojoties uz Korupcijas novēršanas un apkarošanas valsts programmā 2004.–2008.gadam ietverto uzdevumu – Finanšu revīziju veikšanas iespēju izvērtēšana valsts un pašvaldību iestādēs. Lai arī šajā uzdevumā paredzēts konkrēts risinājuma variants, informatīvajā ziņojumā problēmas būtība ir apskatīta plašāk, lai sniegtu vispusīgāku situācijas aprakstu un priekšstatu par nepieciešamajiem pasākumiem.

Atbilstoši valdības nolemtajam, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam uzdots sadarbībā ar vairākām ministrijām izstrādāt un līdz 2008.gada 1.decembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā priekšlikumus finanšu kontroles nodrošināšanai valsts un pašvaldību iestādēs.