Informatīvie ziņojumi

Ministru kabinets 2008.gada 11.marta sēdē pieņēma zināšanai Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja un Valsts ieņēmumu dienesta sniegto viedokli.

Lai precizētu kompetences sadalījumu saistībā ar valsts amatpersonu deklarācijām starp Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Valsts ieņēmumu dienestu, Ministru prezidents kopīgi ar finanšu ministru mēneša laikā izvērtēs abu minēto institūciju ziņojumos ietverto informāciju, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā un likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" ietverto regulējumu un sagatavos izskatīšanai Ministru kabineta sēdē informatīvo ziņojumu ar priekšlikumiem Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja un Valsts ieņēmumu dienesta kompetences sadalījumam valsts amatpersonu deklarāciju pārbaudes jomā, kā arī sagatavot attiecīgus grozījumus normatīvajos aktos atbilstoši ziņojumā iekļautajiem priekšlikumiem.