Informatīvie ziņojumi

Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra sēdē ir izskatīts un pieņemts zināšanai Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītās darba grupas sagatavotais informatīvais ziņojums par iespējām precizēt Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja un Valsts ieņēmumu dienesta kompetences sadalījumu saistībā ar valsts amatpersonu deklarācijās sniegto ziņu patiesuma pārbaudi, kā arī par nepieciešamajiem normatīvo aktu grozījumiem saistībā ar iespējamām izmaiņām kompetences sadalījumā.