Informatīvie ziņojumi

Ministru kabineta 2009.gada 2.jūnija sēdē pieņemts zināšanai Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja sagatavotais informatīvais ziņojums, kas paredz nepieciešamos pasākumus Starpvalstu pretkorupcijas grupas (GRECO) rekomendāciju izpildei. 2008.gada 10.oktobrī GRECO plenārsēdē tika pieņemti divi trešās kārtas novērtēšanas ziņojumi par Latviju - "Kriminālatbildība par koruptīviem noziedzīgiem nodarījumiem" un "Politisko partiju finansēšanas atklātums", kuros Latvijai sniegtas vairākas rekomendācijas. Pārskats par rekomendāciju izpildi Latvijai jāiesniedz GRECO līdz 2010.gada 30.aprīlim.

Atbilstoši valdības nolemtajam, lai izpildītu GRECO rekomendācijas, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam kopīgi ar Tieslietu ministriju jāsagatavo attiecīgi grozījumi Krimināllikumā un informatīvais ziņojums saistībā ar noilguma perioda palielināšanu par politisko partiju izdarītiem administratīviem pārkāpumiem un līdz 2009.gada 1.decembrim tie jāiesniedz Ministru kabinetā.

Valsts sekretāru sanāksmē Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja sagatavotais ziņojuma projekts tika izsludināts 2008.gada 18.decembrī un saskaņots ar atbildīgajām institūcijām.

GRECO secinājumi un rekomendācijas

Ar visiem GRECO ziņojumiem par Latviju var iepazīties Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja tīmekļa vietnes sadaļā Starptautiskā sadarbība.