Informatīvie ziņojumi

Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija sēdē ir izskatīts Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) sagatavotais informatīvais ziņojums par veiktajiem pasākumiem un ieviestajām rekomendācijām korupcijas risku novēršanai tiesībsargājošās institūcijās.

Atbilstoši valdības 2011.gada 9.augusta sēdē nolemtajam, Valsts ieņēmumu dienestam, Valsts policijai un Valsts robežsardzei jānodrošina konkrēti korupcijas risku samazināšanas pasākumi, ieviešot KNAB izstrādātās rekomendācijas.

Ievērojot iestāžu funkcijas un atklātos koruptīvos noziedzīgos nodarījumus, 2011.gadā KNAB veica korupcijas risku analīzi un izstrādāja rekomendācijas, nosakot no tām korupcijas risku novēršanai izrietošus uzdevumus konkrētu pasākumu īstenošanai.

Jau ziņots, ka Ministru kabineta 2011.gada 9.augusta sēdē ir izskatīts un pieņemts zināšanai Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja sagatavotais informatīvais ziņojums par korupcijas riskiem tiesībsargājošajās institūcijās, kā arī rekomendācijām to novēršanai.

Informatīvais ziņojums "Par korupcijas riskiem tiesībsargājošās institūcijās un rekomendācijām to novēršanai"