Informatīvie ziņojumi

Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija sēdē izskatīts Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja sagatavotais informatīvais ziņojums saistībā ar 2008.gada 24.oktobrī pieņemto Eiropas Savienības Padomes lēmumu par korupcijas apkarošanas kontaktpunktu tīklu, kura uzdevumi ir veicināt informācijas apmaiņu par efektīviem pasākumiem un pieredzi korupcijas novēršanā un apkarošanā un izveidot un uzturēt kontaktus starp iestādēm un institūcijām dalībvalstīs, kuru uzdevums ir novērst un apkarot korupciju.

Lai ieviestu ES Padomes lēmumu, Ministru kabinets noteicis, ka Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ir Eiropas Savienības Korupcijas apkarošanas kontaktpunktu tīkla dalībnieks.

Valsts sekretāru sanāksmē ziņojuma projekts tika izsludināts 2009.gada 12.martā.

Eiropas Savienības Padomes lēmums par korupcijas apkarošanas kontaktpunktu tīklu