Teksts "Mācības par korupcijas risku izvērtēšanu un pretkorupcijas pasākumu plāna izstrādi tiešsaistē 8. jūnijā  no plkst. 10.00 līdz 14.00". Pa labi attēls ar baltu piezīmju papīru un KNAB logo

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) aicina valsts un pašvaldību institūciju pārstāvjus pieteikties mācībām “Korupcijas risku izvērtēšana un pretkorupcijas pasākumu plāna izstrāde”. Mācības notiks tiešsaistē 8. jūnijā no plkst. 10.00 līdz 14.00.

Jaunu interesentu pieteikšana slēgta, jo sasniegts maksimālais dalībnieku skaits.

KNAB mācības par korupcijas risku izvērtēšanu un pretkorupcijas pasākumu plāna izstrādi publiskas personas institūcijās rīko reizi ceturksnī. Mācību mērķis ir pilnveidot izpratni par efektīvas pretkorupcijas iekšējās kontroles sistēmas izveidi un uzturēšanu, lai preventīvi novērstu korupcijas un interešu konflikta riskus. Mācībās skaidrota gan iekšējās pretkorupcijas sistēmas izveidošanas tiesiskā bāze, gan KNAB vadlīniju piemērošana korupcijas risku identificēšanai un pretkorupcijas pasākumu plāna izstrādei.

Mācības ir bezmaksas. Tajās aicināti piedalīties pārstāvji no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī privātā sektora.