Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) aicina valsts un pašvaldību institūciju, kā arī privātā sektora pārstāvjus pieteikties mācībām “Korupcijas risku izvērtēšana un pretkorupcijas pasākumu plāna izstrāde”. Mācības notiks tiešsaistē 24. novembrī no plkst. 10.00 līdz 14.00.

Reģistrācija 2023. gada 24. novembra 3. moduļa mācībām ir slēgta, jo sasniegts maksimālais dalībnieku skaits. Reģistrācija nākamajām mācībām, kas plānotas 2024. gada pirmajā ceturksnī, tiks uzsākta 2023. gada 27. novembrī.

Mācību mērķis ir pilnveidot izpratni par efektīvas pretkorupcijas iekšējās kontroles sistēmas izveidi un uzturēšanu, lai preventīvi novērstu korupcijas un interešu konflikta riskus. Mācībās skaidrota gan iekšējās pretkorupcijas sistēmas izveidošanas tiesiskā bāze, gan KNAB vadlīniju piemērošana korupcijas risku identificēšanai un pretkorupcijas pasākumu plāna izstrādei.

Pretkorupcijas pasākumu plāns ir obligāta prasība publiskas personas institūcijās, tāpēc mācību primārā mērķauditorija ir personas, kas atbildīgas par šo plānu ieviešanu un īstenošanu. Vienlaikus KNAB aicina arī privātā sektora pārstāvjus pievērst uzmanību pretkorupcijas mehānismiem uzņēmuma darbībā, izstrādājot un ieviešot pretkorupcijas pasākumu plānu. Lai veicinātu uzņēmumu informētību par pretkorupcijas plāna izstrādi un ieviešanu, mācību sekundārā mērķauditorija ir privātā sektora pārstāvji.

KNAB mācības par korupcijas risku izvērtēšanu un pretkorupcijas pasākumu plāna izstrādi rīko reizi ceturksnī. Mācības ir bezmaksas. Reģistrēties mācībām var līdz 23. novembra plkst. 15.00.