Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) atgādina, ka pirmdiena, 11. oktobris, ir pēdējā diena, kad politiskās partijas un to apvienības, kas piedalījās Varakļānu novada domes un Rēzeknes novada domes vēlēšanās, var iesniegt vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas.

Atbilstoši Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā noteiktajam poliskajām partijām 30 dienu laikā pēc pašvaldību vēlēšanām jāiesniedz KNAB vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas. Deklarācijā par Varakļānu novada domes un Rēzeknes novada domes vēlēšanām jānorāda visi priekšvēlēšanu izdevumi, kas politiskajiem spēkiem radušies no š.g. 4. jūnija līdz vēlēšanu dienai 11. septembrī. KNAB visas saņemtās deklarācijas publicē iestādes tīmekļa vietnē.

Vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas var iesniegt KNAB elektroniski, klātienē, kā arī pasta sūtījuma veidā. Ievērojot epidemioloģisko situāciju valstī, KNAB aicina deklarācijas iesniegt attālināti – kā ierakstītu pasta sūtījumu uz adresi Citadeles iela 1, Rīga, LV-1010 vai kā elektronisko dokumentu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pasta adresi knab@knab.gov.lv.