Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) atgādina, ka 8. jūlijs ir pēdējā diena, kad 16 politiskajām partijām un to apvienībām, kas piedalījās aizvadītajās Eiropas Parlamenta vēlēšanās, jāiesniedz KNAB vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas.

Vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijās jānorāda visus ieņēmumus un izdevumus, kas radušies priekšvēlēšanu aģitācijas periodā no 10. februāra līdz 8. jūnijam, neatkarīgi no datuma, kad izrakstīts darījumu apliecinošs dokuments, saņemts vai veikts maksājums. Vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas jāiesniedz, izmantojot Elektronisko datu ievades sistēmu.

Saskaņā ar Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumu KNAB vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarāciju pārbaudi veic sešu mēnešu laikā no dienas, kad beidzies deklarāciju iesniegšanas termiņš. KNAB pārbaudē vērtē politisko spēku iesniegtos grāmatvedības attaisnojuma dokumentus, salīdzina iesniegtos datus ar KNAB rīcībā esošo informāciju un saņemtajām sūdzībām, kā arī veic citas darbības, lai izvērtētu politisko organizāciju priekšvēlēšanu aģitācijai tērēto līdzekļu apmēru un atbilstību likuma prasībām.

KNAB atgādina, ka katra politiskā partija vai to apvienība pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām limitētajiem aģitācijas izdevumiem drīkstēja izlietot ne vairāk kā 635 317,44 eiro. Limits attiecās uz politiskās reklāmas izvietošanu, labdarību, sponsorēšanu, pabalstiem un dāvinājumiem, savukārt neattiecās uz tādiem izdevumiem kā reklāmas izgatavošana, kampaņas plānošana u.c.

Ja politiskā partija vai to apvienība neiesniedz vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarāciju likumā noteiktajā termiņā vai kārtībā, tā var tikt saukta pie administratīvās atbildības. Ja KNAB konstatē, ka politiskā partija atkārtoti neiesniedz vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarāciju, partija tiek rakstveidā brīdināta. Ja partija mēneša laikā pēc brīdinājuma saņemšanas neiesniedz deklarāciju, KNAB var rosināt tās darbības apturēšanu tiesas ceļā.

Visas saņemtās deklarācijas tiek publiskotas partiju finanšu datubāzē KNAB tīmekļvietnē: https://info.knab.gov.lv/lv/db/deklaracijas/.