Politisko partiju finansēšana

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) pabeidzis 2002.gada finansiālās darbības deklarāciju un saņemto dāvinājumu (ziedojumu) likumības un patiesuma pārbaudi par 12 partijām: Centriskā partija "Latvijas Zemnieku Savienība", Latvijas Apvienotā Republikāņu partija, Latvijas Atdzimšanas partija, Latvijas Demokrātiskā partija, Latvijas Sociālistiskā partija, Latvijas Zaļā partija, partija "Esi Cilvēks", partija "Latgales Gaisma", partija "Līdztiesība", apvienība "Zaļo un Zemnieku savienība", Savienība "Latvijas ceļš", Sociāldemokrātiskā labklājības partija un Tautas saskaņas partija.

KNAB konstatējis 11 partiju deklarācijās pretrunā ar Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma prasībām saņemtus ziedojumus kopsummā par Ls 122 964,51. Tautas saskaņas partijas finansēšanā pārkāpumi nav konstatēti, savukārt apvienības "Zaļo un Zemnieku savienība" finansēšanā KNAB atklājis jaunus pārkāpumus.

Divas partijas par kopējo summu Ls 1 191,90 pārsniegušas likumā noteikto maksimālo ziedojumu summu, ko partija var saņemt no vienas fiziskas personas viena kalendārā gada laikā (Savienība "Latvijas ceļš" - Ls 54 un Sociāldemokrātiskā labklājības partija - Ls 1 137,90).

Septiņas partijas par kopējo summu Ls 81 272,61 pārsniegušas likumā noteikto ziedojumu apmēru, ko atļauts partijām saņemt skaidrā naudā (Latvijas Atdzimšanas partija- 3 ziedojumi kopsummā Ls 410, Latvijas sociālistiskā partija - 1 ziedojums kopsummā Ls 600, partija "Līdztiesība" - 35 ziedojumi kopsummā Ls 4 896,81, Latvijas Demokrātiskās partija - 12 ziedojumi kopsummā Ls 11 600, Sociāldemokrātiskā labklājības partija - 22 ziedojumi kopsummā Ls 2 200, Latvijas Zaļā partija - 3 ziedojumi kopsummā Ls 6 445, Centriskā partija "Latvijas Zemnieku savienība" - 38 ziedojumi kopsummā Ls 55 120,80).

Trīs partijas par kopējo summu Ls 37 500 saņēmušas ziedojumus, kas pārskaitīti, izmantojot starpniekus vai arī trešo personu identitātes datus (Savienība "Latvijas ceļš" - 1 ziedojums Ls 4 000, Latvijas Apvienotā Republikāņu partija - 1 ziedojums Ls 4 400, apvienība "Zaļo un Zemnieku savienība" - 3 ziedojumi Ls 29 100).

Partija "Latgales gaisma" 2004.gadā saņēmusi ziedojumu Ls 3000 no likumā aizliegta finansēšanas avota - no juridiskas personas, kas nav reģistrēta Latvijā. Saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksu par minēto pārkāpumu partija ir saukta pie administratīvās atbildības un tai uzlikts naudas sods Ls 1 000.

Sakarā ar konstatētajām nepilnībām 10 partiju iesniegtajās deklarācijās un atskaitēs par saņemtajiem ziedojumiem KNAB uzdevusi piecām partijām iesniegt gan precizētus 2002.gada ziedojumu sarakstus, gan 2002.gada finansiālās darbības deklarācijas (Savienībai "Latvijas ceļš", Latvijas Atdzimšanas partija, partija "Līdztiesībai", partija "Esi cilvēks" un Latvijas Apvienotā Republikāņu partija), savukārt divām partijām nepieciešams precizēt 2002.gada finansiālās darbības deklarācijas (Latvijas Demokrātiskā partija un Latvijas Zaļā partija) un trīs partijām - precizēt 2002.gada ziedojumu sarakstus (partija "Latgales gaisma", Sociāldemokrātiskā labklājības partija un Centriskā partija "Latvijas Zemnieku savienība").

Skat. KNAB pārbaužu rezultāti par partiju iesniegtajām 2002.gada finansiālās darbības deklarācijām un saņemto dāvinājumu (ziedojumu) likumību un patiesumu >>>