Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) ir noslēdzis resorisko pārbaudi par astoņu Saeimas deputātu vizīti uz Ķīnas Tautas Republiku laika posmā no š.g. 12. līdz 23. janvārim. KNAB pārbaudes laikā guva pārliecību, ka deputātu vizīte ir bijusi saistīta ar Saeimas deputāta amata pienākumu pildīšanu un tā notikusi atbilstoši likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” normām.

Resoriskajā pārbaudē KNAB savas kompetences tvērumā izvērtēja gan publiski pieejamo, gan papildus iegūto informāciju. KNAB pārbaudē secināja, ka Saeimas Prezidijs, kas lemj par deputātu komandējumiem, bija informēts par deputātu vizīti, taču nebija saņēmis iekšējiem normatīvajiem aktiem atbilstošu komandējuma pieteikumu. KNAB norāda, ka neatbilstības komandējuma pieteikšanā jāvērtē Saeimai, kas ir atbildīga par iekšējā normatīvā akta izstrādi un ievērošanu.

Pārbaudes laikā KNAB vērtēja iesaistīto Saeimas deputātu rīcības atbilstību likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” normām. Iegūtā informācija liecina, ka deputātu vizīte bija saistīta ar Saeimas deputāta amata pienākumu pildīšanu un nebija uzskatāma par apmaksātu privāto ceļojumu. Tādējādi došanās minētajā vizītē nav uzskatāma par dāvanu interešu konflikta novēršanas regulējuma izpratnē.

Papildus KNAB guva pārliecību, ka ar vizīti saistītie izdevumi netika apmaksāti no valsts budžeta, kā rezultātā nav pārkāpti likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktie ierobežojumi valsts amatpersonai rīkoties ar publiskas personas institūcijas mantu.