Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) pārstāvji apmeklēja Serbiju, lai ekspertu grupā piedalītos izvērtējumā par Serbijas progresu, ieviešot Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Pretkorupcijas konvenciju (UNCAC).

KNAB eksperti sniedza atbalstu Serbijai par preventīvajiem pasākumiem, kas iekļauti UNCAC otrajā nodaļā. Nodaļa paredz tematus, kas attiecas uz pretkorupcijas politikas izstrādi un ieviešanu, efektīvām un neatkarīgām pretkorupcijas iestādēm, valsts amatpersonu interešu konflikta novēršanas jautājumiem un ētikas kodeksiem, privātā sektora iesaisti korupcijas novēršanā, valsts pārvaldes atklātību, sabiedrības līdzdalību, politisko partiju finansēšanu, iepirkumu tiesisko regulējumu un praksi un citiem korupcijas novēršanas tematiem.

Vizītes laikā ANO ekspertu vadībā izvērtēts Serbijas pašnovērtējums par progresu konvencijas ieviešanā, kā arī uzklausīta Serbijas publiskā sektora iestāžu, tiesu sistēmas un pilsoniskās sabiedrības pārstāvju sniegtā informācija un komentāri. Tāpat jautājumu un atbilžu sesijā starp ekspertu grupu un Serbijas institūciju pārstāvjiem pārrunāts progress un potenciālie trūkumi un šķēršļi līdzšinējā konvencijas ieviešanas procesā.

ANO eksperti izstrādās UNCAC otrā novērtēšanas cikla ziņojumu ar rekomendācijām, lai veicinātu Serbijas progresu UNCAC ieviešanai.

Vizīte noritēja no 25. līdz 27. oktobrim Serbijas galvaspilsētā Belgradā. Tajā piedalījās trīs eksperti no Latvijas – divi no KNAB un viens no Tieslietu ministrijas. Ekspertu grupā piedalījās arī vairāki pārstāvji no Nīderlandes un ANO Narkotiku un noziedzības novēršanas biroja.