Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (turpmāk - Birojs) pēc materiālu izvērtēšanas par digitālās TV ieviešanas procesu Latvijas Republikā ierosinājis krimināllietu gan par amatpersonu izdarītām tīšām darbībām, gan par amatpersonu pienākumu nepildīšanu, kas izraisījušas smagas sekas. Birojs secinājis, ka pārbaudes materiālos ir pietiekami fakti, kas liecina par Krimināllikumā (KL) paredzētajām nozieguma pazīmēm.

Krimināllieta ierosināta pēc KL 317.panta (Dienesta pilnvaru pārsniegšana)[1] otrajā daļā un 319.panta (Valsts amatpersonas bezdarbība)[2] otrajā daļā paredzētajām nozieguma pazīmēm. Birojs pieņēmis krimināllietu savā lietvedībā un tajā uzsācis izmeklēšanu. Lietas ierosināšana ir saskaņota ar Ģenerālprokuratūru.

Izvērtējot materiālus par digitālās TV ieviešanas procesa norisi, Birojs konstatējis, ka valsts amatpersonas izdarījušas tīšas darbības, kas acīmredzami pārsniedz tām piešķirto tiesību un pilnvaru robežas, noslēdzot līgumus un tādējādi radot ar likumu aizsargāto Latvijas Republikas tiesību un interešu ievērojamu apdraudējumu. Savukārt citas valsts amatpersonas pieļāvušas bezdarbību, neveicot nepieciešamās darbības, lai to novērstu.

Lai lietas apstākļi pirmstiesas izmeklēšanas laikā tiktu izmeklēti pilnīgi, vispusīgi un objektīvi, kā arī noskaidrotu konkrētā darbības posmā katras iesaistītās amatpersonas rīcības likumīgu un kas vainīgs noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, patlaban izmeklēšanas darbības tiek veiktas vairākos virzienos sadarbībā ar Ģenerālprokuratūru.[1] 317.pants. Dienesta pilnvaru pārsniegšana

(1) Par valsts amatpersonas izdarītām tīšām darbībām, kas acīmredzami pārsniedz valsts amatpersonai ar likumu vai uzliktu uzdevumu piešķirto tiesību un pilnvaru robežas, ja šīs darbības radījušas būtisku kaitējumu valsts varai vai pārvaldības kārtībai vai ar likumu aizsargātām personas tiesībām un interesēm, -
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izraisījušas smagas sekas vai ja tās saistītas ar vardarbību vai ar vardarbības piedraudējumu, vai ja tās izdarītas mantkārīgā nolūkā, -
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem vai ar naudas sodu līdz divsimt minimālajām mēnešalgām.

[2] 319.pants. Valsts amatpersonas bezdarbība

(1) Par valsts amatpersonas pienākumu nepildīšanu, tas ir, ja valsts amatpersona tīši vai aiz nolaidības neizdara darbības, kuras tai pēc likuma vai uzlikta uzdevuma jāizdara, lai novērstu kaitējumu valsts varai vai pārvaldības kārtībai vai ar likumu aizsargātām personas tiesībām un interesēm, un ja ar to valsts varai, pārvaldības kārtībai vai ar likumu aizsargātām personas tiesībām un interesēm radīts būtisks kaitējums, -
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par tādu pašu nodarījumu, ja tas izraisījis smagas sekas vai ja valsts amatpersonai bijis mantkārīgs nolūks, -
soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz sešiem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.