Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (Birojs) 2004.gada 12.jūlijā ierosinājis krimināllietu pēc Krimināllikuma 317.panta (Dienesta pilnvaru pārsniegšana) otrās daļas par Zemkopības ministrijas pārziņā esošās Valsts tehniskās uzraudzības inspekcijas (VTUI) amatpersonu rīcību, rīkojoties ar uzņēmuma finanšu līdzekļiem un mantu. Valsts amatpersonu darbības iespējams radījušas smagas sekas, ņemot vērā, ka valstij nodarīti materiālie zaudējumi 69 923 latu apmērā.

2003.gadā uzsāktajā pārbaudē Birojs konstatēja, ka VTUI amatpersonas kopš 1995.gada nelikumīgi izsniegušas aizdevumus fiziskām un juridiskām personām vairāku tūkstošu latu apmērā. Liela daļa aizdevumu izsniegti, neprasot ķīlu vai cita veida nodrošinājumu, kā arī vairākos gadījumos VTUI nav prasījusi samaksu par VTUI līdzekļu izmantošanu.

Birojs konstatēja, ka VTUI apmaksājis darbinieku ārvalstu komandējumus, lai gan faktiski šie braucieni uzskatāmi par tūrisma braucieniem. Turklāt, kā Birojs noskaidroja, braucieni apmaksāti arī divām personām, kuras nav VTUI darbinieki.

2004.gada 12.martā Birojs nosūtīja Zemkopības ministrijai lūgumu veikt dienesta izmeklēšanu un neatkarīgu revīziju VTUI, pamatojoties uz Biroja pārbaudē konstatētajiem pārkāpumiem.

2004.gada 11.jūnijā tika saņemts Zemkopības ministrijas dienesta izmeklēšanas komisijas slēdziens, kurā atspoguļoti veiktās dienesta izmeklēšanas rezultāti un aprēķināti valstij nodarītie zaudējumi 69 923 latu apmērā.