Politisko partiju finansēšana

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) pabeidzis politisko partiju un to apvienību 2015.gada pārskatu, saņemto biedru, iestāšanās naudu un dāvinājumu (ziedojumu) likumības un patiesuma pārbaudes un saskaņā ar likumā noteikto kārtību sniedz pārskatu par atklātajiem partiju finansēšanas pārkāpumiem.

Atbilstoši Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma prasībām politisko partiju iesniegtos gada pārskatus KNAB ir publicējis savā mājas lapā internetā un laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Kopējais politisko partiju skaits, kuras bija reģistrētas Politisko partiju reģistrā 2015.gadā, ir 75.

Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, 2015.gadā ir samazinājies politiskajām partijām ziedoto finanšu līdzekļu apjoms līdz 841 361 EUR un samazinājies veikto dāvinājumu (ziedojumu) skaits līdz 918. Minētais ziedoto finanšu līdzekļu apjoma samazinājums ir skaidrojams ar to, ka 2015.gadā nebija vēlēšanas un līdz ar to partijām nebija nepieciešamības piesaistīt lielākus naudas līdzekļus.

Atbilstoši likuma prasībām KNAB mājas lapā publicēta informācija par politisko partiju saņemtajām iestāšanās naudām un biedru naudām 2015.gadā, kuru kopsumma vienam partijas biedram pārsniedza vienu minimālo mēnešalgu – 360 EUR ─ kopumā 344 883 EUR.

2015.gadā KNAB atbilstoši likuma prasībām 6 politiskajām partijām izmaksāja tām piešķirto valsts budžeta finansējumu kopā 612 398 EUR apmērā.

Veikto politisko partiju 2015.gada pārskatu un saņemtā finansējuma pārbaužu rezultātā KNAB ir konstatējis administratīvos pārkāpumus, par ko 14 gadījumos piemērota administratīvā atbildība kopējā apmērā 2 585 EUR, tai skaitā 2015.gadā ir saukta pie administratīvās atbildības viena fiziskā persona un tai uzlikts naudas sods 140 EUR apmērā par starpniecību, finansējot politisko partiju apvienību “Zaļo un zemnieku savienība” 2014.gadā.

Turklāt 2015.gada veikto pārbaužu rezultātā KNAB pieņēma kopumā 18 lēmumus par pretlikumīgu līdzekļu atmaksu valsts budžetā par kopējo summu 56 495.13 EUR. No kuriem, 2015.gada pārskatu pārbaužu rezultātā, Biroja priekšnieks pieņēma 2 lēmumus par valsts budžeta finansējuma izlietošanas kārtības ierobežojumu pārkāpšanu, konstatējot Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma 7. 4 pantā noteikto ierobežojumu pārkāpumus kopējā apmērā 318,21 EUR.  Tai skaitā, Biroja priekšnieks pieņēma 2 lēmumus par 2015.gadā pretlikumīgu saņemto ziedojumu (dāvinājumu) atmaksu valsts budžetā kopējā apmērā 7 840,38 EUR, kā arī Biroja priekšnieks 2015.gadā pieņēma 9 lēmumus par 2014.gadā pretlikumīgu saņemto ziedojumu (dāvinājumu) atmaksu valsts budžetā kopējā apmērā 27 307,90 EUR, un 5 lēmumus par 2013.gadā pretlikumīgu saņemto ziedojumu (dāvinājumu) atmaksu valsts budžetā kopējā apmērā 21 028,64 EUR.

Savukārt par 2015.gada pārskatu neiesniegšanu atbilstoši Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma prasībām tiesā sniegtas 2 prasības par politisko partiju darbības apturēšanu.

Līdz šim brīdim gada pārskatus nav iesniegušas 7 politiskās partijas, par ko atbilstoši Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma prasībām sniegtas prasības tiesā par attiecīgo politisko partiju darbības apturēšanu vai izbeigšanu.

KNAB pārskats „Politisko partiju 2015. gada pārskatu pārbaužu rezultāti”