Politisko partiju finansēšana

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) pabeidzis politisko partiju un to apvienību 2011.gada pārskatu un saņemto dāvinājumu (ziedojumu) likumības un patiesuma pārbaudes un saskaņā ar likumā noteikto kārtību sniedz pārskatu par atklātajiem partiju finansēšanas pārkāpumiem.

Saistībā ar pretlikumīgi saņemtajiem dāvinājumiem (ziedojumiem) KNAB pieņēmis desmit lēmumus par finanšu līdzekļu atmaksu, uzdodot politiskajām partijām atmaksāt ziedotājiem vai ieskaitīt valsts budžetā kopsummā Ls 13 347,89.

Par gada pārskatu un saņemto ziedojumu sarakstu iesniegšanas kārtības neievērošanu 22 gadījumos politiskās partijas ir sauktas pie administratīvās atbildības un tām uzlikti naudas sodi kopsummā Ls 1 580 apmērā, savukārt mutvārdu aizrādījumi izteikti 18 partijām.

Lielākā daļa izdarīto pārkāpumu ir saistīti ar gada pārskatu neiesniegšanu un savlaicīgu informācijas nesniegšanu par saņemtajiem dāvinājumiem (ziedojumiem). Visi saistībā ar 2011.gada pārskatu pārbaudēs konstatētajiem pārkāpumiem pieņemtie KNAB lēmumi par partiju saukšanu pie administratīvās atbildības ir stājušies likumīgā spēkā. Astoņos gadījumos politiskās partijas nav samaksājušas KNAB uzliktos naudas sodus, tāpēc šie lēmumi ir nodoti tiesu izpildītājiem piespiedu izpildei. Savukārt par gada pārskata neiesniegšanu likumā noteiktajā kārtībā tiesai nosūtīti prasības pieteikumi par piecu partiju darbības apturēšanu.

Saistībā ar KNAB lēmumiem partiju saukšanu pie administratīvās atbildības un uzliktajiem naudas sodiem dažādos laikaposmos kopumā 14 politiskajām partijām ir parādsaistības 6 574,76 latu apmērā. Savukārt četrām partijām un to apvienībām ir parādsaistības saistībā ar KNAB lēmumiem par finanšu līdzekļu atmaksu 542 640,82 latu apmērā.

Plašāka informācija par pārbaužu rezultātiem, partiju saņemtajiem ziedojumiem un iesniegtajiem gada pārskatiem ir pieejama KNAB mājas lapā – www.knab.gov.lv.