Politisko partiju finansēšana

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) pabeidzis politisko partiju un to apvienību 2013.gada pārskatu un saņemto dāvinājumu (ziedojumu) likumības un patiesuma pārbaudes un saskaņā ar likumā noteikto kārtību sniedz pārskatu par atklātajiem partiju finansēšanas pārkāpumiem.

Veikto gada pārskatu par 2013.gadu pārbaužu rezultātā KNAB ir konstatējis 14 administratīvos pārkāpumus, par ko piemērota administratīvā atbildība kopējā apmērā  2 440 EUR. Lielākā daļa izdarīto pārkāpumu ir saistīti ar gada pārskatu neiesniegšanu un savlaicīgu gada pārskatu nesniegšanu.

Vienlaikus KNAB veica 2013.gadā partiju saņemto ziedojumu (dāvinājumu) pārbaudes, kā rezultātā ir konstatēti 9 administratīvie pārkāpumi, kas saistīti ar ziedojumu sarakstu savlaicīgu neiesniegšanu un tika piemērota administratīvā atbildība 205 EUR apmērā.

2013.gadā ir pieaudzis partijām ziedoto finanšu līdzekļu apjoms līdz 3 196 356 EUR un veikto dāvinājumu (ziedojumu) skaits līdz 4200.

KNAB ir pieņēmis 14 lēmumus par pretlikumīgu līdzekļu atmaksu valsts budžetā par kopējo summu 108 014,48 EUR, no kuriem divi lēmumi ir par pretlikumīgi izlietoto valsts finanšu līdzekļu atmaksu valsts budžetā par kopējo summu 41 096,46 EUR.

Atbilstoši likuma prasībām Birojs jau trešo gadu publicē savā mājas lapā informāciju par politisko partiju saņemtajām iestāšanās naudām un biedru naudām, kuru kopsumma 2013.gadā gadā vienam partijas biedram pārsniedza 284,57 EUR - kopumā 427 463 EUR apmērā.

Savukārt par gada pārskatu par 2013.gadu neiesniegšanu atbilstoši Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma prasībām sniegtas 3 prasības tiesā par politisko partiju darbības apturēšanu (politiskā partija „Suverenitāte”, politiskā partija „Par Dzimto Valodu!” un politiskā partija „A8 partija”).

KNAB pārskats „Politisko partiju 2013. gada pārskatu pārbaužu rezultāti”