Politisko partiju finansēšana

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) pabeidzis politisko partiju un to apvienību 2014.gada pārskatu, saņemto biedru, iestāšanās naudu un dāvinājumu (ziedojumu) likumības un patiesuma pārbaudes un saskaņā ar likumā noteikto kārtību sniedz pārskatu par atklātajiem partiju finansēšanas pārkāpumiem.

Atbilstoši Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma prasībām politisko partiju iesniegtos gada pārskatus Birojs ir publicējis savā mājas lapā internetā un laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, 2014.gadā ir pieaudzis politiskajām partijām ziedoto finanšu līdzekļu apjoms līdz 5 214 015 EUR, kas skaidrojams ar to, ka 2014.gadā bija Eiropas Parlamenta un Saeimas vēlēšanas.

Atbilstoši likuma prasībām Birojs publicēja savā mājas lapā informāciju par politisko partiju saņemtajām iestāšanās naudām un biedru naudām, kuru kopsumma 2014.gadā vienam partijas biedram pārsniedza vienu minimālo mēnešalgu - 320 EUR - kopumā 486 253 EUR apmērā.

2014.gadā Birojs atbilstoši likuma prasībām turpināja izmaksāt politiskajām partijām tām piešķirto valsts budžeta finansējumu kopā 370 141 EUR apmērā.

Veikto politisko partiju 2014.gada pārskatu un saņemtā finansējuma pārbaužu rezultātā Birojs ir konstatējis administratīvos pārkāpumus, par ko 21 gadījumā piemērota administratīvā atbildība kopējā apmērā 2 690 EUR.

Pārbaužu rezultātā Birojs pieņēma 18 lēmumus par pretlikumīgu līdzekļu atmaksu valsts budžetā par kopējo summu 70 308,43 EUR.

Savukārt par gada pārskatu par 2014.gadu neiesniegšanu atbilstoši Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma prasībām sniegtas tiesā 4 prasības par politisko partiju darbības apturēšanu un 3 prasības par politisko partiju darbības izbeigšanu.

KNAB pārskats „Politisko partiju 2014. gada pārskatu pārbaužu rezultāti”

Prezentācija (PDF)

brifs_pofkn.jpg - 141.98 KB