Politisko partiju finansēšana

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) ir pabeidzis 64 politisko partiju un to apvienību 2018.gada pārskatu, saņemto biedru naudu, iestāšanās naudu un dāvinājumu (ziedojumu) likumības un patiesuma pārbaudes, un saskaņā ar Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā noteikto kārtību sniedz pārskatu par atklātajiem partiju finansēšanas pārkāpumiem.

Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, 2018.gadā ir palielinājies politiskajām partijām ziedoto finanšu līdzekļu apjoms. Pārskata periodā partijas ziedojumos saņēmušas 3 383 033,80 eiro. Tas skaidrojams ar to, ka 2018.gadā notika priekšvēlēšanu kampaņa pirms 13.Saeimas vēlēšanām.

KNAB 2018.gada pārskatu pārbaužu ietvaros veica arī piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojuma pārbaudes. Šo pārbaužu rezultātā pārkāpumi valsts budžeta finansējuma izlietojumā netika konstatēti.

Savukārt, veicot pārbaudes par to, kā politiskās partijas ievērojušas Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma prasības, KNAB pie administratīvās atbildības sauca četras politiskās partijas – “Progresīvie”, “Latvijas Krievu savienība”, “Jaunā Saskaņa” un “Rīcības partija”, piemērojot naudas sodus kopējā apmērā 947,90 eiro. Partiju izdarītie pārkāpumi saistīti ar grāmatvedības kārtošanas neievērošanu, darījumu un ziedojumu nenorādīšanu gada pārskatā, nepatiesas informācijas norādīšanu gada pārskatā, vai arī nelikumīgi pieņemtu labumu no juridiskās personas.

Atbilstoši Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma prasībām, politisko partiju iesniegtos gada pārskatus KNAB publicējis savā mājas lapā un laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Tāpat, atbilstoši minētā likuma prasībām, KNAB savā mājas lapā publicējis informāciju par politisko partiju saņemtajām iestāšanās naudām un biedru naudām, kuru kopsumma 2018.gadā vienam partijas biedram pārsniedza vienu minimālo mēnešalgu (430 eiro). Politiskās partijas iestāšanās un biedru naudā 2018.gadā kopsummā saņēmušas 445 814,85 eiro.

Atgādinām, ka 2018.gadā KNAB atbilstoši likuma prasībām valsts budžeta finansējumu 470 727,87 eiro apmērā izmaksāja piecām politiskajām partijām.

Politisko partiju 2018.gads skaitļos