Politisko partiju finansēšana

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) veica 16 politisko partiju un to apvienību, kas kandidēja Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās, vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarāciju pārbaudes, un informē par pārbaužu laikā pieņemtajiem lēmumiem.

KNAB pārbaudīja politisko partiju Rīgas domes ārkārtas vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijās norādīto informāciju par piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojumu 2 349 385,07 eiro apmērā, informāciju par partiju saņemtajiem ziedojumiem 215 606,42 eiro apmērā, kā arī informāciju par vēlēšanu izdevumiem kopumā 1 527 888,47 eiro apmērā.

Vienlaikus KNAB pārbaudīja, vai politiskie spēki vēlēšanu deklarācijās norādījuši visus priekšvēlēšanu ieņēmumus un izdevumus par laika posmu no 2020. gada 7. jūlija, kad sākās priekšvēlēšanu aģitācijas periods, līdz Rīgas domes ārkārtas vēlēšanu dienai – 2020. gada 29. augustam. Tāpat iestāde pārbaudīja, vai un kā politiskie spēki ievērojuši Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā un Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā noteiktās prasības.

Pārbaudot politisko partiju un to apvienību vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas, KNAB konstatēja, ka desmit politiskie spēki nav ievērojuši Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā un Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā noteiktās prasības. Pārkāpumi visbiežāk saistīti ar priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu paziņojumu neiesniegšanu un materiālu noformējuma neievērošanu, saņemto ziedojumu nepaziņošanu, atsevišķu ieņēmumu un izdevumu veidu nenorādīšanu deklarācijā. Par konstatētajiem pārkāpumiem KNAB deviņas partijas sauca pie administratīvās atbildības, piemērojot tām naudas sodus kopumā 3 110 eiro apmērā. Savukārt vienai politiskajai partijai iestāde izteica aizrādījumu.

Tāpat KNAB vēlēšanu deklarāciju pārbaužu laikā trīs politiskās partijas sauca pie administratīvās atbildības par vēlēšanu deklarāciju iesniegšanas kārtības neievērošanu, piemērojot attiecīgajām partijām naudas sodus. Savukārt par 2020. gada vēlēšanu deklarācijas un 2019. gada pārskata neiesniegšanu KNAB iesniedza prasību tiesai apturēt vienas politiskās partijas darbību.

KNAB turpinās vērtēt politiskajām partijām piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojuma atbilstību Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā noteiktajām prasībām partiju 2020. gada pārskatu pārbaužu ietvaros.

Visas saņemtās deklarācijas KNAB publicējis iestādes tīmekļvietnē un oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.