KNAB uzsācis kriminālprocesu par uzkūdīšanu veikt dienesta viltojumu un kukuļa piedāvāšanu

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) izmeklētā kriminālprocesa ietvaros vakar, 20.jūnijā, Saeima atbalstīja KNAB lūgumu un deva atļauju veikt kriminālprocesuālās darbības attiecībā pret Saeimas deputātu.
Minētais kriminālprocess uzsākts 2017.gada 5.jūnijā par iespējamām pretlikumīgām darbībām, par kurām paredzēta kriminālatbildība pēc Krimināllikuma 288. 2 panta pirmās daļas par politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības nelikumīgu finansēšanu, 288. 3 panta par starpniecību politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības nelikumīgā finansēšanā un 288. 4 panta pirmās daļas par politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības nelikumīga finansējuma pieņemšanu un izspiešanu.

Pirmstiesas izmeklēšanas laikā, veicot kriminālprocesuālās darbības, KNAB ieguva materiālus, kas satur ziņas par iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem pret īpašumu, kuru rezultātā politiskā organizācija saņēma nelikumīgu finansējumu. Noskaidrots, ka 2016. gada pavasarī uzņēmuma “A” padomes priekšsēdētājs vienojās ar politiskās organizācijas valdes locekli, ka personu grupā ar viltu iegūs (izkrāps) finanšu līdzekļus lielā apmērā no uzņēmuma “B”, nolūkā tos novirzīt politiskās organizācijas nelikumīgai finansēšanai. Uzņēmuma “A” padomes priekšsēdētājs paziņoja uzņēmuma “B” valdes priekšsēdētājam, ka vēlas nolīgt kādu personu stratēģisku konsultāciju sniegšanai personīgi viņam kā padomes priekšsēdētājam. 2016. gada 1. jūnijā tika noslēgts līgums starp uzņēmumu “B” un uzņēmumu “C” par konsultāciju sniegšanu. Analoģisks līgums par konsultāciju pakalpojumu sniegšanu tika noslēgts arī 2016. gada 30. decembrī. Saskaņā ar līgumu, ik mēnesi uzņēmums “B” pārskaitīja naudas līdzekļus 2000 eiro apmērā un pievienotās vērtības nodokli uz uzņēmuma “C” bankas kontu. Tas turpinājās līdz 2017. gada jūnijam, kad plašsaziņas līdzekļos parādījās ziņas par Saeimas deputāta, politiskās organizācijas valdes locekļa un uzņēmuma “A” padomes priekšsēdētāja sarunām. Sarunās politiskās organizācijas valdes loceklis paziņoja, ka saņem no uzņēmēja 2000 eiro mēnesī. Savukārt uzņēmējs jautājis par viņam iegūstamo nosacīto labumu, vai tā būs nauda, vai vara, vai Ekonomikas ministra postenis. Minētie finanšu līdzekļi tika novirzīti maksājumu veikšanai, kuru rezultātā, pamatojoties uz noslēgtiem līgumiem, politiskajai organizācijai bija iespējams bez maksas izmantot partijas biroja telpas. Krāpšanas rezultātā iegūtie finanšu līdzekļi lielā apmērā tika izmantoti politiskās organizācijas nelikumīgai finansēšanai. Turklāt noskaidrots, ka Saeimas deputāts kārtējā valsts amatpersonas deklarācijā par 2015.gadu norādīja nepatiesas ziņas par ienākumiem lielā apmērā.

Kriminālprocesa ietvaros 20.jūnijā KNAB aizturēja trīs personas. Šodien, 21.jūnijā, procesa virzītājs pieņēma lēmumu personas atbrīvot no īslaicīgās aizturēšanas izolatora, piemērojot tām aizdomās turēto statusu.

Divas personas atzītas par aizdomās turētām par Krimināllikuma 288. 2 panta otrajā daļā (Par politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības nelikumīgu finansēšanu lielā apmērā, kas izdarīta personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās) un 177.panta trešajā daļā (Par svešas mantas vai tiesību uz šādu mantu iegūšanu, ļaunprātīgi izmantojot uzticēšanos vai ar viltu (krāpšana), kas izdarīta personu grupā un lielā apmērā) paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu.

Viena persona atzīta par aizdomās turēto par Krimināllikuma 288. 4 panta pirmajā daļā (Par politiskās organizācijas (partijas) vai politisko organizāciju (partiju) apvienības nelikumīga finansējuma pieņemšanu lielā apmērā) un 219.panta otrajā daļā (Par nepatiesu ziņu norādīšanu likumā noteiktajā ienākumu, īpašuma, darījumu vai cita mantiska rakstura deklarācijā, ja nepatiesas ziņas norādītas par mantu vai citiem ienākumiem lielā apmērā) paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu.

Personām piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi.

Vēršam uzmanību, ka KNAB ir neatkarīga tiesībsargājošā iestāde, kas savā darbībā ievēro Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās tiesības un pienākumus. KNAB likums nepieļauj iejaukšanos iestādes darbā attiecībā uz lēmumiem, ko KNAB pieņem, pildot likumā noteiktās funkcijas. Vienlaicīgi uzsveram, ka KNAB nepilda politiskos pasūtījumus un visas KNAB kriminālprocesuālās darbības uzrauga prokuratūra, atsevišķus pasākumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sankcionē tiesa.

Norādām, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta likumā noteiktajā kārtībā.

Vēlamies uzsvērt, ka situācijās, kad personai rodas šaubas par iestādes nepamatotu rīcību, persona iestādes faktisko rīcību var apstrīdēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.