Š.g. 10. maijā Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) pieņēma lēmumu izbeigt kriminālprocesu, kurā iestāde ar kriminālprocesuālām metodēm pārbaudīja informāciju par iespējamu valsts amatpersonu un vairāku būvniecības nozares uzņēmumu pārstāvju iesaisti koruptīvos noziedzīgos nodarījumos.

KNAB rīcībā nonāca informācija par iespējamu liela apmēra kukuļošanu, kuras mērķis tostarp varētu būt bijusi uzņēmēju interešu īstenošana ar iepirkumiem nesaistītos jautājumos, kā arī par iespējamu cenu saskaņošanu iepirkumos, ko izdarījuši iepirkumu pretendenti.

Ievērojot, ka šo informāciju bija iespējams pārbaudīt tikai ar kriminālprocesuālām metodēm, KNAB 2018. gada 19. septembrī uzsāka kriminālprocesu par iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem, par kuriem atbildība paredzēta Krimināllikuma 320. panta trešajā daļā, 323. panta otrajā daļā un 196. panta otrajā daļā, proti, par kukuļņemšanu un kukuļdošanu lielā apmērā, kā arī pilnvaru ļaunprātīgu izmantošanu un pārsniegšanu, kas izdarīts mantkārīgā nolūkā. Tā kā KNAB pirmstiesas izmeklēšanas laikā saskatīja iespējamus konkurences tiesību pārkāpumus, iestāde atbilstoši kompetencei informēja Konkurences padomi.

Pirmstiesas izmeklēšanā KNAB neapstiprināja informāciju par iespējamiem koruptīviem noziedzīgiem nodarījumiem t.s. būvnieku karteļa lietā un š.g. 10. maijā pieņēma lēmumu pret astoņām kriminālprocesā iesaistītajām personām krimināllietu izbeigt.

KNAB Kriminālprocesuālo izmeklēšanu pārvaldes priekšniece Anda Rumjanceva: “KNAB saņem dažāda veida informāciju par iespējamiem koruptīviem noziegumiem. Iestāde katru šādu signālu uztver ļoti nopietni, un šī krimināllieta nebija izņēmums. KNAB izmantoja visas iestādes rīcībā esošās metodes, lai pārbaudītu informāciju par iespējamu kukuļošanu t.s. būvnieku karteļa lietā. Pirmstiesas izmeklēšanā iegūtie pierādījumi neapstiprināja sākotnējo informāciju un neveidoja noziedzīga nodarījuma sastāvu.”

Konkurences padomes Izpildinstitūcijas vadītājs Māris Spička: “Neatkarīgi no KNAB izmeklēšanas rezultāta Konkurences padome turpina veikt savu izmeklēšanu t.s. būvnieku karteļa lietā, kurā pārbauda, vai lielākie būvniecības uzņēmumi nav īstenojuši smagāko konkurences tiesību pārkāpumu – savstarpēju aizliegtu vienošanos jeb karteli. Konkurences padomei lēmums šajā lietā jāpieņem līdz 1. augustam.”

Ar KNAB pieņemto lēmumu par kriminālprocesa Nr.16870002618 izbeigšanu var iepazīties KNAB tīmekļa vietnē.