Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (turpmāk - KNAB) konstatējis, ka Valsts Zemes dienesta (turpmāk - VZD) ģenerāldirektors nav pildījis likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" noteiktos pienākumus nodrošināt, lai tiktu sastādīti un Valsts ieņēmumu dienestam (turpmāk - VID) iesniegti to personu saraksti, kuras valsts vai pašvaldības institūcijā ieņem valsts amatpersonas amatu.

KNAB pārbaudē atklāts, ka daudziem VZD darbiniekiem, kas, pildot amata pienākumus valsts vai pašvaldības institūcijās, saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir izdevuši administratīvos aktus attiecībā uz personām, kas neatrodas to tiešā vai netiešā pakļautībā, netika noteikts amatpersonas statuss. Šāds statuss un līdz ar to likumā paredzētie ierobežojumi bija piemēroti tikai 149 personām.

KNAB lūdza VID izvērtēt VZD centrālā aparāta un tā reģionālo nodaļu darbinieku atbilstību valsts amatpersonas statusam saskaņā ar likuma "Par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 4. panta otro un trešo daļu[1].

Pēc VID Korupcijas novēršanas kontroles daļas veiktās pārbaudes šobrīd Valsts zemes dienesta centrālā aparāta un tā reģionālo nodaļu valsts amatpersonu sarakstos iekļauti 2 038 VZD darbinieki.[1] Likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 4.panta 2.daļa

Par valsts amatpersonām uzskatāmas arī personas, kurām, pildot amata pienākumus valsts vai pašvaldības institūcijās, saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības izdot administratīvos aktus, kā arī veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas attiecībā uz personām, kas neatrodas to tiešā vai netiešā pakļautībā, vai tiesības rīkoties ar valsts vai pašvaldības mantu, tai skaitā finanšu līdzekļiem