Politisko partiju finansēšana

Saskaņā ar Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā noteikto, visām 16 politiskajām partijām un to apvienībām, kas piedalījās Eiropas Parlamenta vēlēšanās, līdz 2019.gada 25.jūnijam bija jāiesniedz Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam (KNAB) vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas, norādot visus priekšvēlēšanu ieņēmumus un izdevumus, t.i. par laika posmu no 2019.gada 25.janvāra līdz vēlēšanu dienai.

Pārbaudot politisko partiju un to apvienību vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas, KNAB konstatēja, ka četri politiskie spēki nav ievērojuši vairākas Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā un Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā noteiktās prasības.

Par vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarāciju savlaicīgu neiesniegšanu KNAB sauca pie administratīvās atbildības partiju “Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija”, piemērojot naudas sodu 500 eiro apmērā (sods ir samaksāts), savukārt partijai “Centra partija” piemērots naudas sods 150 eiro apmērā.

Partijai “Latviešu Nacionālisti” piemērots naudas sods 200 eiro apmērā par: grāmatvedības kārtošanas neievērošanu, vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijā nenorādītiem izdevumiem par aģitāciju presē un drošības naudu 2678,37 eiro apmērā, neiesniegtiem paziņojumiem par saņemtajiem ziedojumiem un noslēgtajiem aģitācijas līgumiem, aģitācijas noformējuma prasību neievērošanu vides reklāmai.

Savukārt partijai “Latvijas Krievu savienība” piemērots naudas sods 30 eiro apmērā par aģitācijas noformējuma prasību neievērošanu iespiedtehnikā izgatavotajai reklāmai.

Saistībā ar partijas ““Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija” vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarāciju 2019.gada decembrī uzsākta lietvedība administratīvā pārkāpuma lietā par iespējamiem pārkāpumiem, deklarējot vēlēšanu kampaņas izdevumus. Šobrīd pārbaude vēl turpinās. Pēc pārbaudes pabeigšanas KNAB sabiedrībai sniegs informāciju par pārbaudes rezultātu.

Būtiski uzsvērt, ka deklarāciju pārbaudes gaitā KNAB secināja, ka biroja proaktīvais darbs pie partiju finansēšanas uzraudzības ir devis rezultātus. Salīdzinot ar iepriekšējām Eiropas Parlamenta vēlēšanām, partijas godprātīgāk ievērojušas priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumus un aizliegumus, kā arī nodrošinājušas kampaņu tēriņu lielāku atklātību.

Saņemtās deklarācijas ir publicētas KNAB mājas lapā www.knab.gov.lv, sadaļā "Partiju finanses".

EP vēlēšanu deklarāciju pārbaužu rezultāti