Attēlā redzams KNAB priekšnieks Jēkabs Straume un Uzbekistānas pretkorupcijas aģentūras direktora vietnieks Talatjons Soļjevičs Haidarovs (Talatjon Solievich Khaydarov)

Šodien, 23. maijā, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) priekšnieks Jēkabs Straume ar Uzbekistānas pretkorupcijas aģentūras direktora vietnieku Talatjonu Soļjeviču Haidarovu (Talatjon Solievich Khaydarov) parakstīja savstarpējās saprašanās memorandu, lai stiprinātu sadarbību korupcijas atklāšanas, novēršanas un apkarošanas jomā.  

Saprašanās memoranda parakstīšanā, kas aizvadīta Uzbekistānas valsts amatpersonu delegācijas piecu dienu pieredzes apmaiņas vizītes Latvijā ietvaros, piedalījās arī Uzbekistānas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā Kadambajs Sultanovs (Kadambay Sultanov).

Pieredzes apmaiņas vizītes laikā, kas notiek no 23. līdz 27. maijam, Uzbekistānas delegācijai paredzētas vairākas tikšanās ar KNAB amatpersonām, lai iepazītos ar KNAB darbību korupcijas novēršanā un apkarošanā. KNAB informēs ārvalstu kolēģus par iestādes kompetenci, un iepazīstinās ar korupcijas un interešu konflikta novēršanas politiku. Tāpat KNAB dalīsies pieredzē par koruptīvo noziedzīgo nodarījumu izmeklēšanas specifiku un iestādes funkcijām sabiedrības izglītošanas un sadarbības jomās.