Politisko partiju finansēšana

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) ir pabeidzis 16 partiju un to apvienību iesniegto vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarāciju pārbaudes.

Apjomīga darba rezultātā ir pārbaudīta politisko partiju 13.Saeimas vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijās norādītā informācija par piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojumu 470 727,87 eiro apmērā, kā arī informācija par saņemtajiem ziedojumiem 2 300 251,14 eiro apmērā un informācija par vēlēšanu izdevumiem kopsummā par 4 018 198,98 eiro.

Vienlaikus pārbaudīti 2986 reklāmas pakalpojumu sniedzēju, politisko partiju un nesaistīto personu iesniegtie paziņojumi par noslēgtajiem aģitācijas līgumiem, kā arī pārbaudīts 291 saņemtais iesniegums par iespējamiem priekšvēlēšanu aģitācijas un partiju finansiālās darbības pārkāpumiem priekšvēlēšanu aģitācijas periodā, tai skaitā 91 gadījumā sniedzot normatīvo aktu piemērošanas skaidrojumus, veicot 36 pārbaudes par iespējamu administratīvo resursu izmantošanu priekšvēlēšanu aģitācijas veikšanai un 28 pārbaudes par iespējamu slēpto priekšvēlēšanu aģitāciju pirms vēlēšanām un par iespējamiem priekšvēlēšanu aģitācijas un partiju finansēšanas noteikumu pārkāpumiem

Pārbaudot politisko partiju 13.Saeimas vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas un priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumu ievērošanu, KNAB vairākos gadījumos konstatēja, ka politiskie spēki nav norādījuši visus savus priekšvēlēšanu ieņēmumus un izdevumus un saņēmuši neatļautus dāvinājumus no juridiskajām personām, kā arī nav ievērojuši priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojumus:

  • astoņas politiskās partijas un to apvienības norādīja nepatiesas ziņas deklarācijā, nenorādot finanšu līdzekļus 79 813,40 eiro apmērā (Zaļo un Zemnieku savienība, "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija, Politiskā partija "KPV LV", “Jaunā VIENOTĪBA”, Jaunā konservatīvā partija, Attīstībai/Par!, Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" un Rīcības partija),
  • trīs politiskās partijas un to apvienības – "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija, “Jaunā VIENOTĪBA” un “Attīstībai/Par!” – saņēma neatļautus dāvinājumus (ziedojumus) no juridiskām personām 7 551,22 eiro apmērā.

Par konstatētajiem pārkāpumiem desmit gadījumos tika pieņemti lēmumi par politisko partiju saukšanu pie administratīvās atbildības, kopā uzliekot naudas sodus 3 970 eiro apmērā. Savukārt vienai politiskajai partijai izteikts mutvārdu aizrādījums.

Vienlaikus KNAB veica 36 pārbaudes par administratīvo resursu izmantošanu priekšvēlēšanu aģitācijā, kā rezultātā divos gadījumos personām ir piemērota administratīvā atbildība 180 eiro kopsummā. Desmit gadījumos KNAB konstatēja pārkāpumus par nesaistīto personu priekšvēlēšanu aģitācijas kārtības neievērošanu. Pieņemti seši lēmumi, uzliekot naudas sodus kopsummā 2 650 eiro apmērā. Tāpat četros gadījumos turpinās uzsāktā lietvedība administratīvā pārkāpuma lietā, tai skaitā, par speciālā izdevuma “Abonē Dienas bizness”, kā arī par izdevuma “PAR KO NEBALSOT vēlēšanās” izplatīšanu.

Būtiski ir atzīmēt, ka, veicot pārbaudes, KNAB konstatēja satraucošu tendenci – partijas 2018.gadu noslēdza ar lielām parādsaistībām par saņemtajiem pakalpojumiem un precēm. Kopējā partiju parādsaistību summa sastāda 1 386 616 eiro, kas rada partiju nevienlīdzības risku, organizējot priekšvēlēšanu kampaņas. Lai šo risku mazinātu, KNAB plāno izstrādāt grozījumus normatīvajā regulējumā attiecībā uz politisko partiju un to apvienību finansēšanu, tai skaitā priekšlikumu paplašināt izdevumu pozīcijas, uz kurām attiecināt priekšvēlēšanu izdevumu apmēra ierobežojumus (piemēram, kampaņu plānošana, veidošana un organizēšana), ieviest ierobežojumus norēķiniem ar piegādātājiem (piemēram, 90 dienas), kā arī administratīvo sodu palielināšanai.

Pārskats “Par atklātajiem partiju finansēšanas pārkāpumiem Saeimas vēlēšanās 2018.gadā”

INFORMĀCIJA PAR PARTIJU AĢITĀCIJU 2018