Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) pārstāvji apmeklē Eiropas Savienības policijas uzraudzības dienestu un pretkorupcijas institūciju iniciatīvas “Eiropas partneri pret korupciju” (European Partners against Corruption, EPAC) un Korupcijas apkarošanas kontaktpunktu tīkla (The European contact-point network against corruption, EACN) 22. gadskārtējo profesionālo konferenci un ģenerālo asambleju Īrijas galvaspilsētā Dublinā.

22. gadskārtējā profesionālā konference un ģenerālā asambleja noris 2. un 3. novembrī. Pasākumā uzmanība vērsta trauksmes celšanas sistēmai, izceļot tās nozīmi korupcijas un krāpšanas apkarošanā, kā arī aktuālajiem izaicinājumiem korupcijas apkarošanā, tostarp liela apjoma elektronisko pierādījumu apstrādē. Starp konferences tematiem ir arī Eiropas Savienības finansiālo interešu aizstāvība un finanšu noziegumu izmeklēšana.

Pasākuma noslēgumā paredzēta EPAC/EACN prezidenta pārvēlēšana.

EPAC ietilpst vairāk nekā 70 nacionālās policijas uzraudzības un pretkorupcijas iestādes no Eiropas Padomes dalībvalstīm. Savukārt EACN pārstāvētas vairāk nekā 50 Eiropas Savienības dalībvalstu pretkorupcijas iestādes.

KNAB pārstāvju dalība pasākumā nodrošināta EEZ grantu 2014.-2021. gada perioda programmas “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana” projektā “Atbalsts trauksmes celšanas sistēmas izveidei Latvijā”. Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības iesaisti, ziņojot par korupciju un citiem latentiem noziegumiem, vienlaikus sniedzot iedzīvotājiem drošu un ērtu ziņošanas kanālu, kā arī pilnveidojot KNAB kompetenci koruptīvu noziegumu atklāšanā.