Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) pēc veiktajām politisko organizāciju 14. Saeimas vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarāciju pārbaudēm secina, ka neatbilstības Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma prasībām galvenokārt pieļāvušas partijas, kas ir jaunizveidotas vai pērn nesaņēma valsts budžeta finansējumu. KNAB sauca pie administratīvās atbildības 11 politiskās organizācijas, visbiežāk konstatējot, ka tās deklarācijā nav norādījušas visus savus priekšvēlēšanu ieņēmumus un izdevumus kopsummā 62 532 eiro.

KNAB pārbaudīja 19 politisko partiju un to apvienību, kas kandidēja 14. Saeimas vēlēšanās, ieņēmumu un izdevumu deklarācijās norādīto informāciju. Deklarācijās norādītā informācija liecina, ka priekšvēlēšanu aģitācijas periodā politiskajām organizācijām bija 3 529 772,77 eiro ieņēmumi un 5 417 124,59 eiro izdevumi. Pārbaudes laikā iegūtā informācija liecina, ka politiskie spēki nedaudz vairāk kā pusi jeb 2 846 074,79 eiro no visiem vēlēšanu izdevumiem izlietojuši limitētajiem mērķiem – aģitācijas materiālu jeb reklāmu izvietošanai un labdarībai. KNAB pārbaudes laikā guva pārliecību, ka politiskās organizācijas ievērojušas tām noteiktos priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumu limitus.

Pārbaužu laikā KNAB konstatēja vairākus Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma prasību pārkāpumus. Visbiežāk novērotais pārkāpums – politiskie spēki nav norādījuši visus savus priekšvēlēšanu ieņēmumus un izdevumus, tostarp deputātu kandidātu individuālos izdevumus un tēriņus, kas politiskajai organizācijai bija radušies gan saistībā ar dažādu priekšvēlēšanu aktivitāšu finansēšanu, gan aģitācijas materiālu izvietošanu.

Tāpat KNAB konstatēja, ka vairākos gadījumos politiskie spēki nav ievērojuši priekšvēlēšanu aģitācijas paziņojumu iesniegšanas kārtību un saņemto ziedojumu iesniegšanas kārtību, kā arī nav norēķinājušies par iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem 90 dienu laikā no dienas, kad iestājies samaksas termiņš.

Pārbaužu rezultātā KNAB saskatīja pamatu saukt pie administratīvās atbildības 11 politiskos spēkus un piemērot tiem kopumā 5 070 eiro naudas sodu, kā arī vienai politiskajai partijai izteikt aizrādījumu par Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā noteikto prasību neievērošanu. Pārkāpumus galvenokārt pieļāvušas politiskās partijas un apvienības, kas ir jaunizveidotas vai pērn nesaņēma valsts budžeta finansējumu.

Papildus KNAB konstatēja deviņus gadījumus, kad ar politiskajām partijām nesaistītas personas pārkāpa Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā noteikto aģitācijas kārtību, un četrus gadījumus, kad notikusi administratīvo resursu izmantošana priekšvēlēšanu aģitācijas mērķiem.

Visas KNAB iesniegtās vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas ir publiski pieejamas KNAB tīmekļvietnes partiju finanšu datubāzē un izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.