Ņemot vērā sabiedrības interesi, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) atbilstoši Kriminālprocesa likuma 375. panta otrajai daļai publisko iestādes 26. martā

par kriminālprocesa Nr. 16870000718 izbeigšanu.

KNAB kriminālprocesu uzsāka, lai pārbaudītu ASV Finanšu ministrijas Finanšu noziegumu apkarošanas tīkla jeb FinCEN publiskotajā ziņojumā, kā arī Latvijā reģistrētas komercbankas pārstāvja iesniegumā pausto informāciju. KNAB krimināllietu izmeklēja par divu iespējamu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu – kukuļņemšanu, ja to izdarījusi amatpersona, kas ieņem atbildīgu stāvokli, un dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, ja šīs darbības izraisījušas smagas sekas.

Lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu pieņemts, jo pirmstiesas procesā nebija iespējams pierādīt personas vainu, kā arī nebija iespējams savākt papildu pierādījumus, kas apliecinātu noziedzīga nodarījuma izdarīšanu.

KNAB uzsver, ka iestāde 2018. gada 18. jūnijā sekmīgi noslēdza pirmstiesas izmeklēšanu nesaistītā kriminālprocesā, kurā aizdomās par kukuļošanu rosināja uzsākt kriminālvajāšanu pret valsts amatpersonu, kas ieņem atbildīgu stāvokli, un fizisku personu. Pašlaik šī krimināllieta ir tiesvedībā.