Šodien, 26. aprīlī, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) nosūtīja krimināllietas materiālus Rīgas Pārdaugavas prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai pret vienu valsts amatpersonu par iespējamu dienesta viltojumu, kā arī svešas mantas un finanšu līdzekļu piesavināšanās atbalstīšanu, savukārt vienu fizisku personu – par iespējamu svešas mantas un finanšu līdzekļu piesavināšanos.

KNAB kriminālprocesu uzsāka 2020. gada 21. aprīlī, balstoties uz aizdomām par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu, par ko atbildība paredzēta Krimināllikuma 327. panta pirmajā daļā un 179. panta pirmajā daļā,  t.i., par  iespējamu dienesta viltojumu un svešas mantas piesavināšanos. 

Krimināllietas materiāli satur ziņas, ka fiziskā persona, būdama sporta skolas sporta treneris, vairākkārtīgi no audzēkņiem izmaksai paredzētajiem finanšu līdzekļiem piesavinājās naudu 14 698 eiro apmērā. Turklāt fiziskā persona ar attiecīgās sporta skolas valsts amatpersonas atbalstu piesavinājās arī sporta uztura preces un apģērbu kopumā 2 867,71 eiro apmērā. Savukārt valsts amatpersona atbalstīja fiziskās personas noziedzīgos nodarījumus, veicot dienesta viltojumu, t.i., vairākkārtīgi viltoja pavadzīmes, tajās ietverot nepatiesus faktus, un izmantoja šos dokumentus, lai augstākstāvoša institūcija veiktu apmaksu.  

KNAB priekšnieks Jēkabs Straume: “Valsts un pašvaldību iestādēm, tostarp sporta interešu izglītības iestāžu atbalstam, piešķirto valsts budžeta līdzekļu piesavināšanās un izmantošana personīgiem mērķiem ir sodāma rīcība. Ja pieļautas šādas pretlikumības, likums nesaudzē nedz valsts amatpersonas, nedz iestādēs nodarbinātos, kas iesaistītas šādos nodarījumos.”

KNAB, nosūtot krimināllietas materiālus Rīgas Pārdaugavas prokuratūrai, noslēdz attiecīgo pirmstiesas izmeklēšanu. Turpmāk prokuratūrai kā procesa virzītājam jālemj par krimināllietas virzību.

KNAB vērš uzmanību, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā tiek konstatēta likumā noteiktajā kārtībā. Vienlaikus KNAB uzsver, ka jebkurā kriminālprocesā iesaistītajām personām ir tiesības uz aizstāvību, un atgādina, ka nevainīguma prezumpciju piemēro visos kriminālprocesa posmos – sākot no brīža, kad persona tiek turēta aizdomās vai apsūdzēta, līdz brīdim, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā tiek konstatēta likumā noteiktajā kārtībā.