17. novembrī Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) rosināja Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūrai uzsākt kriminālvajāšanu pret Babītes novada pašvaldības kapitālsabiedrības valsts amatpersonu par iespējamu dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, kas izraisījusi smagas sekas – gandrīz 38 tūkstošu eiro mantisko zaudējumu pašvaldības kapitālsabiedrībai.

KNAB pirmstiesas izmeklēšanā iegūtie pierādījumi liecina, ka Babītes novada pašvaldības kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis, atsaucot no amata šīs kapitālsabiedrības valdes locekli, bez tiesiska pamata, proti, ignorējot kapitālsabiedrību valdes locekļu darbību reglamentējošo normatīvo regulējumu, kas neparedz valdes locekļu tiesības uz atvaļinājumu un neizmantotā atvaļinājuma kompensēšanu, nolēma izmaksāt Babītes pašvaldības kapitālsabiedrības valdes loceklim neizmantoto atvaļinājumu kompensāciju. Tādā veidā valsts amatpersona Babītes novada pašvaldības kapitālsabiedrībai nodarījis mantisko zaudējumu 37 561,84 eiro apmērā.  

KNAB kriminālprocesu uzsāka 2021. gada 4. novembrī aizdomās par iespējamu Krimināllikuma 318. panta trešajā daļā noteiktā noziedzīgā nodarījuma – dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, kas izraisījusi smagas sekas – izdarīšanu. KNAB, nosūtot krimināllietas materiālus Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūrai, noslēdzis pirmstiesas izmeklēšanu. Pašlaik prokuratūrai kā procesa virzītājai jālemj par krimināllietas turpmāko virzību.

KNAB vērš uzmanību, ka jebkurā kriminālprocesā iesaistītajām personām ir tiesības uz aizstāvību, un atgādina, ka nevainīguma prezumpciju piemēro visos kriminālprocesa posmos – sākot no brīža, kad persona tiek turēta aizdomās vai apsūdzēta, līdz brīdim, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā tiek konstatēta likumā noteiktajā kārtībā.