Šodien, 26. maijā, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) rosināja Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūrai turpināt pirmstiesas izmeklēšanas laikā uzsākto piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanas procesu pret vienu juridisko personu, kuras interesēs īstenota kukuļdošana Baltkrievijas Republikas valsts amatpersonai.

KNAB procesu uzsāka 2021. gada 8. jūlijā un izmeklēšana notika par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu juridiskas personas interesēs, par ko atbildība paredzēta Krimināllikuma 323. panta pirmajā daļā, t.i., par iespējamu kukuļdošanu ārvalsts amatpersonai. 

Pirmstiesas izmeklēšanas laikā iegūtie pierādījumi liecina, ka Baltkrievijas Republikā reģistrēta uzņēmuma amatpersona, Latvijas uzņēmuma interesēs deva Baltkrievijas Republikas valsts amatpersonai kukuli 5 000 ASV dolāru apmērā. Kukuļdošanas mērķis bija panākt Baltkrievijas Republikas valsts pārvaldes iestādes amatpersonas kompetencē esošo jautājumu labvēlīgu atrisināšanu un darbību veikšanu, lai tās pārstāvētā iestāde noslēgtu līgumu ar uzņēmumu par informācijas tehnoloģiju pakalpojumiem.

KNAB vērš uzmanību, ka gan kukuļa devējs, gan kukuļa ņēmējs par īstenotajiem noziedzīgajiem nodarījumiem saukti pie kriminālatbildības Baltkrievijas Republikā. 

Brīdī, kad KNAB nosūtīja procesa par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu materiālus Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūrai, KNAB noslēdza attiecīgo pirmstiesas izmeklēšanu. Pašlaik prokuratūrai kā procesa virzītājam jālemj par procesa turpmāko virzību.

KNAB vērš uzmanību, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā tiek konstatēta likumā noteiktajā kārtībā. Vienlaikus KNAB uzsver, ka jebkurā kriminālprocesā iesaistītajām personām ir tiesības uz aizstāvību, un atgādina, ka nevainīguma prezumpciju piemēro visos kriminālprocesa posmos – sākot no brīža, kad persona tiek turēta aizdomās vai apsūdzēta, līdz brīdim, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā tiek konstatēta likumā noteiktajā kārtībā.