Noziedzīgi nodarījumi

13. decembrī Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) rosināja Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienesta izmeklēšanas prokuratūrai uzsākt kriminālvajāšanu pret fizisku personu par iespējamu liela apmēra kukuļa piedāvājuma izteikšanu valsts amatpersonai. Tāpat KNAB rosināja prokuratūrai turpināt pirmstiesas izmeklēšanas laikā uzsākto piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanas procesu pret juridisko personu, kuras interesēs īstenots iespējamais noziedzīgais nodarījums.

KNAB pirmstiesas izmeklēšanā iegūtie pierādījumi liecina, ka fiziskā persona, būdama akciju sabiedrības valdes priekšsēdētājs, piedāvāja Rīgas domes deputātam kukuli 2,1 miljonu eiro apmērā, lai fiziskās personas pārstāvētais uzņēmums uzvarētu koncesijas konkursā un pārņemtu daļu no cita namu apsaimniekošanas uzņēmuma apsaimniekotām mājām. Tāpat pirmstiesas izmeklēšanas laikā KNAB arī konstatēja, ka fiziskā persona norādīja amatpersonai, kādi būtu  juridiskajai personai labvēlīgi koncesijas konkursa nolikuma nosacījumi.

KNAB priekšnieks Jēkabs Straume: “Kukuļošana ir smags noziedzīgs nodarījums, tāpēc likumdevējs ir skaidri noteicis – kriminālatbildība par kukuļošanu iestājas ne tikai brīdī, kad kukulis fiziski nodots, bet jau brīdī, kad amatpersonai kukuļa piedāvājums tikai izteikts. Šādos gadījumos amatpersonai ir svarīgi atcerēties galvenos rīcības soļus: nepiekrist, taču piedāvājumu tūlītēji arī nenoraidīt, lūdzot laiku pārdomām, un nekavējoties sazināties ar KNAB. Esmu gandarīts, ka amatpersonas izšķiras par labu sadarbībai ar KNAB, jo šāda rīcība ir augstas uzticības izrādīšana un KNAB darbības novērtēšana.”

KNAB, nosūtot 2021. gada 13. septembrī uzsāktās krimināllietas materiālus Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienesta izmeklēšanas prokuratūrai, noslēdz attiecīgo pirmstiesas izmeklēšanu. Turpmāk prokuratūrai kā procesa virzītājam jālemj par krimināllietas virzību.

KNAB norāda, ka pēdējā mēneša laikā šī ir jau otrā iestādes sekmīgi izmeklētā krimināllieta, kas nodota Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai un kurā figurē informācija par mēģinājumiem kukuļot Rīgas domes deputātus.

KNAB vērš uzmanību, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā tiek konstatēta likumā noteiktajā kārtībā. Vienlaikus KNAB uzsver, ka jebkurā kriminālprocesā iesaistītajām personām ir tiesības uz aizstāvību, un atgādina, ka nevainīguma prezumpciju piemēro visos kriminālprocesa posmos – sākot no brīža, kad persona tiek turēta aizdomās vai apsūdzēta, līdz brīdim, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā tiek konstatēta likumā noteiktajā kārtībā.

Infografika: KNAB rosinājis prokuratūrai uzsākt kriminālvajāšanu pret fizisku personu un turpināt piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanas procesu pret juridisko personu