Noziedzīgi nodarījumi

13. decembrī Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) rosināja Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienesta izmeklēšanas prokuratūrai uzsākt kriminālvajāšanu pret vienu fizisku personu par iespējamu kukuļa piesavināšanos.

KNAB pirmstiesas izmeklēšanā iegūtie pierādījumi liecina, ka fiziskā persona, pildot akciju sabiedrības valdes padomnieka pienākumus, ierosināja citam šī paša uzņēmuma pārstāvim nodot Rīgas domes deputātam 5 000 eiro kukuli. Iespējamās kukuļošanas mērķis bija panākt uzņēmuma un Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību iepriekš noslēgta līguma turpināšanu, kā arī uzņēmumam labvēlīgu lēmumu pieņemšanu nākotnē. Konkrētais līgums saistīts ar elektronisko sakaru iekārtu uzturēšanu Rīgas sabiedriskajā transportā.

Pirmstiesas izmeklēšanas laikā iegūtie pierādījumi liecina, ka fiziskā persona kukuli nevis nodeva Rīgas domes deputātam, bet gan to piesavinājās, izlietojot privātajām vajadzībām.

KNAB, nosūtot 2021. gada 30. augustā uzsāktās krimināllietas materiālus Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienesta izmeklēšanas prokuratūrai, noslēdz attiecīgo pirmstiesas izmeklēšanu. Turpmāk prokuratūrai kā procesa virzītājam jālemj par krimināllietas virzību.

KNAB vērš uzmanību, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā tiek konstatēta likumā noteiktajā kārtībā. Vienlaikus KNAB uzsver, ka jebkurā kriminālprocesā iesaistītajām personām ir tiesības uz aizstāvību, un atgādina, ka nevainīguma prezumpciju piemēro visos kriminālprocesa posmos – sākot no brīža, kad persona tiek turēta aizdomās vai apsūdzēta, līdz brīdim, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā tiek konstatēta likumā noteiktajā kārtībā.

Infografika: KNAB rosinājis uzsākt kriminālvajāšanu pret fizisku personu par kukuļa piesavināšanos