6.aprīlī Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) rīkoja Ārvalstu padomnieku grupas sanāksmi, lai informētu ārvalstu pārstāvjus par KNAB darbību.

Sanāksmes laikā KNAB vadība iepazīstināja ārvalstu vēstniecības un starptautisko organizāciju pārstāvniecības ar Ministru kabinetā 8.martā akceptēto Korupcijas novēršanas un apkarošanas valsts stratēģiju, valdības politikas prioritātēm un galvenajiem rīcības virzieniem 2004.-2008.gadam.

Sanāksmes ietvaros ārvalstu pārstāvjiem tika sniegta informācija par galvenajiem KNAB darbības rezultātiem - atklātajiem koruptīviem noziedzīgiem nodarījumiem, amatpersonu darbības un politisko organizāciju finansēšanas noteikumu kontrolē, kā arī jaunākajām likumdošanas izmaiņām un iniciatīvām korupcijas novēršanas jomā.

KNAB pārstāvji sniedza arī atbildes uz ārvalstu pārstāvju uzdotajiem jautājumiem par dažādiem KNAB darbības aspektiem korupcijas apkarošanas, novēršanas, kā arī sabiedrības izglītošanas jomā.

Ārvalstu vēstniecību pārstāvji interesējās par KNAB darbības stratēģiskajiem plāniem un likumdošanas iniciatīvām, it īpaši par grozījumiem Kredītiestāžu likumā. Tikšanās gaitā izraisījās diskusijas par sabiedrības izglītošanas lomu korupcijas mazināšanā, ziņotāju aizsardzību un KNAB statusu.

Tikšanās laikā tika apspriesta ārvalstu palīdzības projektu attīstība un iespējamais atbalsts to īstenošanai.