Politisko partiju finansēšana

Saskaņā ar Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā noteiktajām prasībām, līdz 2014.gada 25.jūnijam visām 14 politiskajām  partijām un to apvienībām, kas bija iesniegušas deputātu kandidātu sarakstus uz Eiropas Parlamenta vēlēšanām, bija jāiesniedz vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas, norādot priekšvēlēšanu ieņēmumus un izdevumus (laika posmā no 25.janvāra līdz vēlēšanu dienai).

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) pārbaudot politisko partiju un to apvienību vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijas, vairākos gadījumos konstatēja, ka politiskie spēki nav norādījuši visus savus priekšvēlēšanu ieņēmumus un izdevumus, nav ievērojuši  finansējuma apmēra ierobežojumus, kā arī nav ievērota deklarācijas aizpildīšanas kārtība un  priekšvēlēšanu aģitācijas paziņojumu iesniegšanas kārtība.

Piecas politiskās partijas un to apvienības neievēroja deklarācijas aizpildīšanas kārtību, norādīja nepatiesas ziņas deklarācijā, kopumā nenorādot finanšu līdzekļus 36760.83 EUR apmērā, viena partija norādīja izdevumus, kas neattiecas uz Eiropas Parlamenta vēlēšanām 13612,50 EUR apmērā (politisko partiju apvienība „Zaļo un Zemnieku savienība”, politiskā partija „Alternative”, politisko partiju apvienība „Latvijas Reģionu Apvienība”, politiskā partija „Latvijas Atdzimšanas partija”, politiskā partija „Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija”).

Politiskā partija „Alternative” pieņēma ziedojumu no fiziskas personas, kas pārsniedz fiziskajai personai noteikto ierobežojumu attiecībā uz ziedojumu veikšanu vienai politiskajai partijai kalendārā gada laikā par 27600 EUR.

Politisko partiju apvienība „Latvijas Reģionu Apvienība” un politisko partiju apvienība „Zaļo un Zemnieku savienība” nav ievērojušas priekšvēlēšanu aģitācijas paziņojumu iesniegšanas kārtību.

KNAB šogad plāno izstrādāt priekšlikumus grozījumiem "Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā" ar mērķi novērst individuālu fizisku personu iespējamu neatļautu iesaistīšanos ziedošanas politiskajām organizācijām starpniecībā, atvēlot ziedojumam visus savus ienākumus, un nodrošināt samērīgus valsts budžeta finansējuma izmaksas politiskajām partijām pārtraukšanas vai apturēšanas noteikumus. Līdztekus tam KNAB izstrādās priekšlikumus, lai nodrošinātu partiju darbību starp vēlēšanu periodos, mazinot partiju atkarību no lieliem ziedojumiem un veicinot nelielu ziedojumu piesaisti, tādējādi iesaistot politiskajā darbībā plašāku sabiedrības daļu.

preses konference KNAB