Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) apkopojis jaunāko informāciju par politisko partiju un to apvienību deklarētajiem izdevumiem, kurus tie plāno tērēt priekšvēlēšanu aģitācijai pirms š.g. 1. oktobrī gaidāmajām 14. Saeimas vēlēšanām. Partijas un to apvienības no 4. jūnija, kad Latvijā sākās priekšvēlēšanu aģitācijas periods, līdz 15. jūlijam kopumā noslēgušas līgumus par limitētajiem aģitācijas izdevumiem kopsummā 646 091,17 eiro.

KNAB skaidro, ka priekšvēlēšanu aģitācijas periodā katram politiskajam spēkam noteikts finanšu līdzekļu limits, cik tas drīkst izlietot politiskās reklāmas izvietošanai, labdarībai, sponsorēšanai, pabalstiem vai dāvinājumiem. Izdevumu limiti neattiecas uz izdevumiem par reklāmas izgatavošanu vai kampaņas plānošanu. Priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumos iekļaujami gan partijas kopējie, gan deputātu kandidātu individuālie izdevumi. 

Priekšvēlēšanu aģitācijas periodā reklāmas pakalpojumu sniedzējiem un aģitācijas veicējiem ir obligāts pienākums par visiem noslēgtajiem reklāmas līgumiem informēt KNAB. Informācija par noslēgtajām līgumsaistībām jāiesniedz triju dienu laikā pēc to noslēgšanas.

Katras partijas maksimālo limitēto izdevumu apmēru, kuru tā drīkst tērēt pirms 14. Saeimas vēlēšanām, KNAB aprēķinās, kad Centrālajā vēlēšanu komisijā tiks iesniegti visi deputātu kandidātu saraksti.

Vienlaikus KNAB vērš uzmanību, ka aģitācijas veicējiem, t.sk. politiskajām partijām, to apvienībām un deputātu kandidātiem, atļauts izvietot apmaksātu priekšvēlēšanu aģitāciju tikai pie tiem reklāmas pakalpojumu sniedzējiem, kuri līdz š.g. 5. maijam KNAB un Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei iesniedza priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas izcenojumus. Visi KNAB iesniegtie reklāmas pakalpojumu sniedzēju izcenojumi publicēti un pieejami iestādes tīmekļvietnē.

Partijām visa informācija par limitētajiem un nelimitētajiem izdevumiem jānorāda vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarācijā, kas būs jāiesniedz KNAB 30 dienu laikā pēc vēlēšanām. 

Aktuālā informācija par tiem politisko partiju deklarētajiem priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumiem no 4. jūnija līdz 15. jūlijam, kurus KNAB iesniegušas partijas un reklāmas pakalpojumu sniedzēji, pieejama:

Partiju limitētie priekšvēlēšanu aģitācijas izdevumi no 2022. gada 4. jūnija līdz 15. jūlijam