Attēlā redzamas piecas personas, kas piedalījās projekta "Godprātīguma veicināšana un korupcijas novēršana Armēnijas publiskajā sektorā" atklāšanas pasākumā Armēnijā

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju (KNAB)  sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Vācijas Starptautiskās tiesiskās sadarbības organizāciju uzsācis Eiropas Savienības finansētā Twinning (mērķsadarbības) projekta "Godprātīguma veicināšana un korupcijas novēršana Armēnijas publiskajā sektorā" (Fostering integrity and preventing corruption in the public sector in Armenia) īstenošanu, kura ietvaros 2022. gada jūnijā pirmajā misijā uz Erevānu devās arī ekspertes no Latvijas.

2022. gada 13. jūnija projekta atklāšanas pasākumā piedalījās jaunākā projekta līdere Anna Aļošina (KNAB), trešās komponentes līdere Dina Spūle (Finanšu izmeklēšanas dienests), Latvijas goda konsuls Armēnijā Armens Gasabogljans (Armen Ghasaboghlyan), kā arī eksperti no Vācijas. Uzrunas dalībniekiem teica pārstāvji no ES delegācijas Armēnijā, Vācijas vēstniecības Armēnijā, kā arī Armēnijas korupcijas novēršanas komisijas. Projekta ilgtermiņa padomniece Armēnijā Diāna Stepiņa (KNAB) pasākuma dalībniekus iepazīstināja ar projekta mērķi, plānotajām aktivitātēm un sagaidāmajiem rezultātiem.

Armēnijas projekta mērķis ir veicināt godprātīgumu un novērst korupciju Armēnijas publiskajā sektorā un tas tiek īstenots, pieaicinot ekspertus ne tikai no Latvijas un Vācijas, bet arī no citām valstīm. Armēnijas projekta īstenošana nodrošina zināšanu eksportu, kā arī ir vērtīga pieredze KNAB, Tieslietu ministrijai, un Latvijai kopumā, veicinot tieslietu nozares ekspertu turpmāko izaugsmi un potenciāla attīstību starptautiskajā līmenī. Papildus tam Armēnijas projekta īstenošanas laikā tiks veidoti arī starptautiskie kontakti un attiecības ar citu ES dalībvalstu pārstāvjiem.

Vairāk informācijas par projekta mērķiem, aktivitātēm un sasniedzamajiem rezultātiem pieejama projekta sadaļā Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē.

Misijas ietvaros ir sākts darbs pie detalizēta projekta izstrādes plāna pirmajiem sešiem mēnešiem sagatavošanas, ko plānots apstiprināt 2022. gada jūlijā. Savukārt gada otrajā pusē misijās uz Erevānu dosies vairāki KNAB, Tieslietu ministrijas un citu iestāžu eksperti, lai nodrošinātu nākamo projekta aktivitāšu īstenošanu, kas jāpabeidz līdz 2024. gada 31. maijam.

Papildu informācija:

Twinning projektu pamatideja ir stiprināt valsts pārvaldes institūciju kapacitāti, piesaistot ES dalībvalstu ekspertus un radot iespēju veidot partnerattiecības un sadarbību starp dažādām valstīm un, šo projektu galvenais mērķis – efektīvas acquis communautaire ieviešanas nodrošināšana, veicinot likumdošanas sakārtošanu un institūciju kapacitātes stiprināšanu.

 

Avots: Tieslietu ministrija