1.jūlijā pulksten 15 notiks Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Sabiedriskās konsultatīvās padomes otrā sēde.

Sēdē Biroja priekšnieks Aleksejs Loskutovs sniegs pārskatu par Biroja darbību un darba rezultātiem. Padomes sēdē tiks diskutēts arī par korupcijas būtību, tās novēršanu un apkarošanu.

Padome lems par aktuālākajiem jautājumiem korupcijas novēršanā un sabiedrības izglītošanā, kurus turpmāk būtu jāapspriež Padomei. Padome vienosies par darbības formām un to, kā notiks priekšlikumu izstrāde Birojam.

Pirmā padomes sēde notika šā gada 20.maijā, kad tika apstiprināts Padomes personālsastāvs un par priekšsēdētāju ievēlēts Sabiedriskās politikas centra Providus pētnieks Valts Kalniņš.

Sabiedriskā konsultatīvā padome izveidota, lai nodrošinātu sabiedrības pārstāvju līdzdalību valsts korupcijas novēršanas politikas veidošanā, īstenošanā un sabiedrības izglītošanā. Padome veicinās Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja saikni ar sabiedrību, sniedzot rekomendācijas Birojam par aktuāliem jautājumiem.

Padomes darbību reglamentē Padomes nolikums, ar kuru var iepazīties www.knab.gov.lv.

Informāciju mēdijiem par sēdes norisi un tajā pieņemtajiem lēmumiem Padomes priekšsēdētājs Valts Kalniņš sniegs pulksten 17 RJA Senātā zālē, Alberta ielā 13.