KNAB

Šodien, 14.martā, notika Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Sabiedriskās konsultatīvās padomes (SKP) 64.sēde.

SKP 64.sēdi vadīja tās priekšsēdētāja, “Sabiedrības par atklātību - Delna” direktore Liene Gātere. Sēdes dalībnieki apsprieda iespējamos KNAB un SKP sadarbības modeļus, diskutējot par iespējām veidot līdzšinējo sadarbību vēl efektīvāku.

Sēdes turpinājumā KNAB priekšnieka vietniece izmeklēšanas darbību jautājumos Ineta Cīrule klātesošos iepazīstināja ar KNAB darbības rezultātiem 2018.gadā un darba prioritātēm 2019.gadā. I.Cīrule uzsvēra, ka atbilstoši KNAB pamatnostādnēm 2015.-2020.gadam un KNAB darbības stratēģijai 2018.-2019.gadam kā prioritārās jomas, kurām tiek pievērsta pastiprināta uzmanība, ir koruptīvu noziedzīgu nodarījumu izskaušana tiesu varas institūcijās, publiskajos iepirkumos, tostarp veselības nozarē, būvniecības nozarē un Latvijas lielākajās pašvaldībās, kā arī politisko organizāciju nelikumīgas finansēšanas lielā apmērā apkarošana ar mērķi mazināt naudas lomu politikā.

Lielu uzmanību sēdes dalībnieki veltīja jautājumiem, kas saistīti ar š.g. 25.maijā gaidāmajām Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanām. KNAB pārstāve Amīlija Raituma atgādināja, ka EP vēlēšanu priekšvēlēšanu aģitācijas periods sācies š.g. 26.janvārī un turpināsies līdz pat vēlēšanu dienai, kā arī iepazīstināja ar šī priekšvēlēšanu aģitācijas perioda aktualitātēm.

KNAB pārstāves Inese Zelča un Amīlija Raituma klātesošos informēja par priekšlikumiem valsts budžeta finansējuma palielināšanai politiskajām organizācijām (partijām).

Sēdes laikā tās dalībnieki izskatīja biedrības “Latvijas Juristu apvienība” iesniegumu.

SKP sēdē tika apspriests arī jautājums par biedrības “Latvijas Jurisprudences speciālistu un ekspertu asociācijas” uzņemšanu SKP sastāvā. Vēršam uzmanību, ka jautājumā par jaunu SKP dalībnieku uzņemšanu SKP ir konsultatīva funkcija, jo saskaņā ar Sabiedriskās konsultatīvās padomes nolikuma (SKP nolikuma) 6.punktu padomes sastāvu var papildināt KNAB priekšnieks, izvērtējot nevalstiskās organizācijas atbilstību SKP nolikuma 5.punktā minētajiem kritērijiem.  

KNAB SKP izveidota 2004.gadā ar mērķi nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību korupcijas novēršanas politikas veidošanā, īstenošanā un sabiedrības izglītošanā. SKP uzdevums ir veicināt KNAB saikni ar sabiedrību, sniedzot rekomendācijas KNAB par aktuāliem jautājumiem.

img_1606_-_copy.jpg (1,95 MB)