Izglītošana Informācija presei
KNAB

Š.g. 25.februārī notika Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Sabiedriskās konsultatīvās padomes (SKP) 66.sēde.

SKP 66.sēde bija veltīta atskatam uz KNAB darba rezultātiem 2019.gadā un ieskatam turpmākajās prioritātēs, kas ietvertas Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbības stratēģijā 2020.-2022.gadam.

KNAB pārstāvji sēdes dalībniekus iepazīstināja ar pagājušā gada biroja svarīgākajiem darbības rezultatīvajiem rādītājiem korupcijas novēršanas, korupcijas apkarošanas un politisko partiju finanšu kontroles jomās. Tāpat SKP locekļi tika iepazīstināti ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādņu 2015.-2020.gadam īstenošanas 2015.-2018.gadā starpposma novērtējumu un uzsākto darbu pie jaunā Korupcijas novēršanas un apkarošanas plāna 2021.-2025.gadam izstrādes.  

Diskusijas noslēgumā sēdes dalībnieki nonāca pie kopēja secinājuma, ka, lai panāktu efektīvāku rezultātu ikdienas darbā, jāturpina sadarbības attīstība, gan iespēju robežās biežāk organizējot SKP sēdes, gan plašāk izmantojot publisko un privāto partnerību.

SKP 66.sēdē piedalījās KNAB Pirmās pārvaldes amatpersonas un pārstāvji no Latvijas Juristu biedrības, Latvijas Pilsoniskās alianses, Latvijas Tirgotāju asociācijas, Latvijas Preses izdevēju asociācijas, Latvijas Finanšu nozares asociācijas, Patērētāju atbalsta centra, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Krimināllietu advokātu biedrības, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta (InCSR), biedrības “Veselības projekti Latvijai”, Latvijas Juristu apvienības, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes, Sabiedrības par atklātību - Delna, Sabiedriskās politikas centra PROVIDUS un Latvijas Pašvaldību savienības.

Atgādinām, ka KNAB SKP izveidota 2004.gadā ar mērķi nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību korupcijas novēršanas politikas veidošanā, īstenošanā un sabiedrības izglītošanā. SKP uzdevums ir veicināt KNAB saikni ar sabiedrību, sniedzot rekomendācijas KNAB par aktuāliem jautājumiem.

img_2638.jpg (4,73 MB)

img_2646.jpg (5,75 MB)

img_2654.jpg (5,38 MB)