Politisko partiju finansēšana

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (turpmāk - Birojs) ir pabeidzis politisko partiju iesniegto 2005.gada pašvaldību vēlēšanu deklarāciju pārbaudi. Politisko organizāciju finansēšanas jomā 2005.gads bija ļoti zīmīgs, jo notika pirmās vēlēšanas pēc veiktajām būtiskajām izmaiņām likumdošanā. Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā tika aizliegti juridisko personu ziedojumi partijām un noteikti partiju priekšvēlēšanu izdevumu ierobežojumi.

Pārbaužu ietvaros ir konstatēts, ka vairākas politiskās partijas nav ievērojušas likuma prasības. Nozīmīgākie atklātie pārkāpumi:

  • no 52 partijām, kas piedalījās pašvaldību vēlēšanās 2005.gadā, 9 pārsniegušas priekšvēlēšanu izdevumu ierobežojumus kopumā par 105 482,95 latiem;
  • 25 partijas sauktas pie administratīvās atbildības par nepatiesu ziņu norādīšanu deklarācijās (no tām 9 - arī par priekšvēlēšanu izdevumu apmēra ierobežojumu neievērošanu), uzliekot naudas sodus 42 810,39 latu apmērā;
  • 11 partijas sauktas pie administratīvās atbildības par deklarāciju savlaicīgu neiesniegšanu, uzliekot naudas sodus kopumā 3 100 latu apmērā.

Pašvaldību vēlēšanās 2005.gadā piedalījās kopumā 52 politiskās organizācijas (partijas). No tām tikai viena - Sporta partija nav iesniegusi vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarāciju. Par Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma prasību nepildīšanu tiesā iesniegta prasība par Sporta partijas darbības apturēšanu. Par Biroja likumīgo prasību savlaicīgu nepildīšanu, t.i. deklarāciju pārbaudei pieprasīto grāmatvedības dokumentu nesniegšanu politiskajai organizācijai "Latvijas Kalve" sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols un tas nosūtīts tiesai, lai saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksa (APK) 175.2 pantu sauktu partijas vadītāju pie administratīvās atbildības.

Visvairāk priekšvēlēšanu izdevumu apmēra ierobežojumus ir pārsniegusi Latvijas Pirmā partija, attiecībā par kuru Birojs ir konstatējis, ka tā ir izlietojusi pašvaldību vēlēšanu kampaņai par 51 761,86 latiem vairāk nekā ar likumu ir atļauts. Vairāk par 5 000 latiem saskaņā ar likumu noteikto limitu ir pārsniegusi arī Latvijas Zaļā partija - 17 011 latu, "Latgales Gaisma" - 13 606 latu un Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" - 10 232 latu.

Procentuāli vairāk vēlēšanu kampaņas izdevumus pārsniegusi Latvijas Zaļā partija - 92%, "Latvijai un Ventspilij" - 77%, "Latgales Gaisma" - 57% un Latvijas Pirmā partija - 36%.

Par priekšvēlēšanu izdevumu apmēra ierobežojumu neievērošanu Birojs saskaņā ar APK var uzlikt naudas sodu politiskajai organizācijai no 500 līdz 5 000 latu. Maksimālais sods ir piemērots četrām partijām: Latvijas Pirmajai partijai, Latvijas Zaļajai partijai, "Latgales Gaisma" un Apvienībai "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK". Citām partijām, kas nav ievērojušas priekšvēlēšanu izdevumu apmēra ierobežojumus, naudas sods ir uzlikts pārsniegtā limita apjomā APK noteiktās sankcijas robežās.

Skat. Atklātie partiju finansēšanas noteikumu pārkāpumi 2005.gada pašvaldību vēlēšanās
.