Politisko partiju finansēšana

Pabeidzot pārbaudi saistībā ar likumības ievērošanu 2009.gada vēlēšanās, KNAB sniedz pārskatu par atklātajiem pārkāpumiem un veiktajiem pasākumiem to novēršanai.

No 44 partijām un to apvienībām, kas piedalījās vēlēšanās 2009.gadā:

  • 24 partijas sauktas pie administratīvās atbildības par finansēšanas noteikumu pārkāpšanu, uzliekot naudas sodus kopumā Ls 5 730 apmērā;
  • pieņemts viens lēmums par pārsniegtā pieļaujamā priekšvēlēšanu izdevuma apmēra atmaksu, uzdodot politiskajai partijai “Latvijai un Ventspilij” pārskaitīt valsts budžetā Ls 1 064,93.

Izvērtējot partiju un to apvienību faktiski izlietotos finanšu līdzekļus 2009.gada vēlēšanās, KNAB secinājis, ka saskaņā ar likumu noteiktos ierobežojumus priekšvēlēšanu izdevumiem par reklāmas izvietošanu, pasta izdevumiem, kā arī labdarības pasākumu finansēšanu un sponsorēšanu ir pārsniegusi tikai politiskā partija „Latvijai un Ventspilij”. Priekšvēlēšanu izdevumiem, uz kuriem attiecas ierobežojumi, Ventspils pilsētas domes vēlēšanās partija izlietojusi par 1 064,93 latiem vairāk nekā to pieļauj likums.

Vairākos gadījumos tika konstatēts, ka personu apmaksātās priekšvēlēšanu aģitācijas izmaksas ir pieskaitāmas attiecīgo partiju vēlēšanu kampaņu izdevumiem.

Izvērtējot partiju un to apvienību iesniegtās deklarācijas, KNAB amatpersonas uzsāka 29 administratīvā pārkāpuma lietas. Piecās no tām lietvedība tika izbeigta pārkāpuma mazsvarīguma dēļ, izsakot partijām mutvārdu aizrādījumu, savukārt attiecībā uz 24 partijām un to apvienībām tika pieņemti lēmumi par to saukšanu pie administratīvās atbildības, uzliekot naudas sodus kopsummā par Ls 5 730.