Politisko partiju finansēšana

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (turpmāk - KNAB) ir pabeidzis politisko partiju iesniegto 9.Saeimas vēlēšanu deklarāciju pārbaudi.

Pabeidzot pārbaudi saistībā ar likumības ievērošanu 2006.gada Saeimas vēlēšanās, KNAB sniedz pārskatu par atklātajiem pārkāpumiem un veiktajiem pasākumiem to novēršanai. No 19 partijām un to apvienībām, kas piedalījās Saeimas vēlēšanās 2006.gadā:

  • 7 partijas sauktas pie administratīvās atbildības par politisko partiju finansēšanas noteikumu pārkāpšanu, tai skaitā 5 partijas - arī par priekšvēlēšanu izdevumu apmēra ierobežojumu neievērošanu, uzliekot naudas sodus kopumā 12 650 latu apmērā;
  • minētās 5 partijas vai to apvienības pārsniegušas priekšvēlēšanu izdevumu ierobežojumus kopumā par 941 492,32 latu;
  • ir secināts, ka partiju iesniegtajās deklarācijās nav norādīti ar vēlēšanu kampaņu saistīti izdevumi kopumā par 1 130 170,49 latiem.

Astoņu politisko partiju iesniegto vēlēšanu ieņēmumu un izdevumu deklarāciju norādītajā informācijā nav konstatētas neatbilstības likumu prasībām. Tās ir partijas "Māras Zeme", partija "Visu Latvijai", partija "Mūsu zeme", partija "Tēvzemes savienība", partija "Nacionālā Spēka Savienība", partija "Eiroskeptiķi", partija "Jaunie Demokrāti" un Pensionāru un Senioru partija.