Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa 21.jūnijā apmierinājusi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja 16.aprīlī iesniegto prasību un apturējusi politiskās organizācijas "Latviešu partija" darbību uz sešiem mēnešiem, uzliekot tai par pienākumu divu nedēļu laikā iesniegt likumā noteikto zvērināta revidenta atzinumu par finansiālo un saimniecisko darbību 2003.gadā.

Latviešu partija 2.martā iesniedza KNAB finansiālās darbības deklarāciju par 2003.gadu, nepievienojot tai zvērināta revidenta atzinumu par finansiālo un saimniecisko darbību, tādējādi pārkāpjot Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma prasības, jo zvērināta revidenta atzinums ir ikgadējās finansiālās darbības deklarācijas būtiska un neatņemama sastāvdaļa.

Lai gan atbilstoši likuma prasībām 5.martā KNAB nosūtīja rakstveida brīdinājumu par pienākumu pildīt likuma prasības un atbildību to neievērošanā, Latviešu partija līdz 16.aprīlim nebija iesniegusi zvērināta revidenta atzinumu par finansiālo un saimniecisko darbību 2003.gadā.

Saskaņā ar Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumu KNAB uzlikts pienākums ierosināt partijas darbības apturēšanu tiesas ceļā, ja tā mēneša laikā pēc brīdinājuma nosūtīšanas neiesniedz likumā prasītās ziņas.

Sabiedrisko attiecību un

starptautiskās sadarbības nodaļa