Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (turpmāk - Birojs) prasības savlaicīgu neizpildīšanu tiesa uzlikusi naudas sodu desmit latu apmērā politiskās organizācijas "Krievu partija" valdes priekšsēdētājam Mihailam Gavrilovam.

2003.gada 12.augustā Birojs nosūtīja uz Rīgas pilsētas Centra rajona tiesu administratīvā pārkāpuma protokolu naudas soda uzlikšanai saskaņā ar APK 175.2pantu sakarā ar to, ka politiskā organizācija "Krievu partija" nebija izpildījusi Biroja prasības novērst 2002.gada finansiālās darbības deklarācijas pārbaudē konstatētos pārkāpumus un pārskaitīt līdz 2003.gada 29.jūlijam Finanšu ministrijas norādītajā kontā pretrunā ar Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumu saņemtos ziedojumus 630 latu apmērā.

Birojs saņēmis Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas 2003.gada 11.septembra lēmumu, kurā konstatēts, ka, politiskā organizācija "Krievu partija" nav izpildījusi savlaicīgi kontroles funkcijas realizējošās valsts institūcijas amatpersonas likumīgās prasības, tādējādi izdarot administratīvo pārkāpumu. Pārkāpuma lietas materiāli apliecina, ka Biroja amatpersonu rīcība notikusi saskaņā ar likumu, amatpersonas pilnvaru ietvaros un nav iesniegti pierādījumi, kas apliecinātu pretējo. Tiesa secinājusi, ka lietas izskatīšanas gaitā M.Gavrilova sniegtās iebildes par Biroja pieprasījuma nepamatotību neapstiprinās.

Politiskās organizācijas "Krievu partija" 2002.gada finansiālās darbības deklarācijas pārbaudes rezultātā Birojs konstatēja, ka partija 2002.gada 1.jūnijā ir saņēmusi ziedojumu 30 latu apmērā, kas ieskaitīts partijas kasē, nevis bankas kontā, kas ir pretrunā ar Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumu 6.panta otrās daļas prasībām. Savukārt partijas priekšsēdētājs bankas norēķinu kontā ir iemaksājis no partijas biedriem savāktos brīvprātīgos ziedojumus - attiecīgi 200 un 400 latu apmērā, kas ir saņemti pretrunā ar likuma prasībām, jo pārsniegts maksimālais atļautais ziedojuma apmērs, kuru partija ir tiesīga saņemt, nepārskaitot to bankas kontā. Prasību pārskaitīt pretrunā ar likumu saņemtos 630 latus Birojs nosūtīja partijai 9.jūnijā, atkārtotu brīdinājumu - 23.jūlijā.

Administratīvā pārkāpuma protokols par analoģisku Biroja prasību savlaicīgu neizpildīšanu uz tiesu nosūtīts vēl par trīs partijām - Darba partiju, "Latvijas Brīvībai" un Latviešu partiju. Trīs partijām (Brīvības partija, Jaunā kristīgā partija un "Zaļo un Zemnieku savienība") nosūtīts atkārtots brīdinājums pārskaitīt ziedojumu summu FM norādītajā kontā un iesniegt KNAB maksājuma uzdevuma eksemplāru. Savukārt trīs partijas (Sociāldemokrātu savienība, "Tautas mantojums" un "Par cilvēktiesībām vienotā Latvijā") ir atmaksājušas pretrunā likumu saņemto ziedojumu summu norādītajā kontā.