Politisko partiju finansēšana

Saistībā ar partiju iesniegtajām 2005.gada finansiālās darbības deklarācijām veicot saņemto ziedojumu likumības un patiesuma pārbaudes, 8 partijām saskaņā ar likumu uzdots atmaksāt pretlikumīgi saņemtos ziedojumus 12 586,26 latu apmērā.

Nr.

p/k

Nosaukums

Pārkāpums

Atmaksājamā summa (latos)

Izpilde

1)

Zaļo un Zemnieku savienība

Ziedojums 1000 latu apmērā saņemts no likumā neatļauta finansēšanas avota - no fiziskas personas, kas ir sodīta par tīšu noziegumu tautsaimniecībā.

1 000,00

samaksāts

2)

Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK

Ziedojums 2000 latu apmērā saņemts no likumā neatļauta finansēšanas avota - no fiziskas personas, kas ziedojusi finanšu līdzekļus, kuri nav gūti iepriekšējos trijos taksācijas gados un kuru veidi noteikti likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 8. un 9.pantā.

2 000,00

samaksāts

3)

"Latgales Gaisma"

Ziedojums 178,48 latu apmērā saņemts no likumā neatļauta finansēšanas avota - no juridiskas personas.

178,48

samaksāts

4)

"Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"

Ziedojums 62,16 latu apmērā saņemts no likumā neatļauta finansēšanas avota - no juridiskas personas.

62,16

samaksāts

5)

"Latvijas Kalve"

Kalendārā gada laikā saņemts finansējums no vienas fiziskas personas, kas pārsniedz likumā noteikto 10 000 latu apmēru.

5 825,00

nav samaksāts

6)

Tautas partija

Divi ziedojumi 38,90 latu apmērā saņemti no likumā neatļauta finansēšanas avota - no juridiskas personas.

38,90

samaksāts

7)

Latvijas Pirmā partija

Četri ziedojumi 2 481,72 latu apmērā saņemti no likumā neatļauta finansēšanas avota - trīs ziedojumi 2 249,08 latu apmērā no juridiskas personas un viens ziedojums 232,64 latu apmērā no anonīmas personas.

2 481,72

nav samaksāts

8)

"Dzimtene"

Ziedojums 1 000 latu apmērā saņemts no likumā neatļauta finansēšanas avota - no fiziskas personas, kas ir sodīta par tīšu noziegumu tautsaimniecībā.

1 000,00

nav samaksāts

KOPĀ:

12 586,26

 

Kopumā 2005.gadā pretrunā ar likumu partijas saņēmušas ziedojumus 46 411,20 latu apmērā. 2006.gada 24.aprīlī KNAB jau informēja par 2005.gada pašvaldību vēlēšanu kampaņas laikā saņemto ziedojumu likumības pārbaudēm, kuru rezultātā 6 partijām tika uzdots atmaksāt pretlikumīgi saņemtos ziedojumus 33 824,94 latu apmērā. No tām pretlikumīgos ziedojumus atmaksājušas "Jaunais laiks", "Latvijas ceļš", bet Darba partija (13 000 latu), "Sociāldemokrātu savienība - SDS" (90 latu), Bauskas rajona Nacionālā apvienība (1 000 latu) un "Dzimtene" (10 000 latu) to nav izdarījušas.